Nieuws uit deze Sector

Abonneer op deze vakgroep vis RSS

Feiten

10.600 akkerbouwers in Nederland (2017)

520.000 ha grond in gebruik door akkerbouwers (2017)

46 % daling milieubelasting oppervlaktewater in de akkerbouwsector 2012-2016

1,5 miljoen ton uien geoogst (2017)

26.317 hectare areaal vollegrondsgroente (2017)

2.903 vollegrondsgroentebedrijven (2017)

9 hectare gemiddelde bedrijfsgrootte vollegrondsgroente (2017)

4.187 betaalde en onbetaalde arbeidsjaareenheden in vollegrondsgroente(2017)

Wie is wie

Jaap van Wenum

Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Voorzitter

Dirk Jan Beuling

Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Lid

Hendrik Jan ten Cate

Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Lid

John Stemkes

Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Lid

Klaas Schenk

Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Lid

Marcel Scholtens

Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Lid

Niels Zuurbier

Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Lid

Peter Berghuis

Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Lid

Pieter Evenhuis

Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Lid

Robert van Meer

Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente Lid

Jeroen Kloos

Sectorspecialist Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Peter Knippels

Sectorspecialist Akkerbouw

Thijs Cuijpers

Directeur Beleid

Thema Coördinator Plantaardige Sectoren