Nieuws uit deze Sector

Abonneer op deze vakgroep

Feiten

10.600 akkerbouwers in Nederland (2017)

520.000 ha grond in gebruik door akkerbouwers (2017)

46 % daling milieubelasting oppervlaktewater in de akkerbouwsector 2012-2016

1,5 miljoen ton uien geoogst (2017)