Bollenteelt

Wereldwijd is er grote vraag naar Nederlandse bloembollen. Een zorgvuldige teelt met oog voor bodem, water en omgeving is een belangrijk speerpunt voor deze sector. De KAVB behartigt de belangen voor bollentelers.

De Nederlandse bloembollensector teelt bloembollen die worden geëxporteerd over de hele wereld. De sector is ondernemend en onderscheidt zich op duurzaamheid. Telers produceren met oog voor de omgeving en zetten zich met succes in voor betere bodemkwaliteit, plantgezondheid en het terugdringen van de milieubelasting.

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is de brancheorganisatie voor bedrijven in de bloembollensector. De KAVB behartigt al bijna 160 jaar de belangen van bloembollenondernemers op diverse terreinen. Belangrijke speerpunten hierbij zijn duurzaamheid, productkwaliteit, ondernemerschap en het imago van de sector. De KAVB maakt onderdeel uit van de structuur van LTO Nederland en werkt samen met vakgroepen aan diverse thema’s.

Meer informatie over de bloembollensector is te vinden op de site van de KAVB, www.kavb.nl.

Wie is wie

Hans Koehorst

Themacoördinator Plantaardige Sectoren en Multifunctionele Landbouw

Jaap Bond

Vakgroep Bollenteelt Voorzitter

Nieuws uit deze Sector

Abonneer op deze vakgroep vis RSS

Feiten

1.654 bloembollentelers (2017)

765 miljoen exportwaarde (2018)

26.676 hectare areaal (2017)

16,13 hectare gemiddelde bedrijfsgrootte (2017)