Paardenhouderij

Nederland heeft een rijke paardentraditie. De paardensport is vanuit economisch perspectief de tweede sport van Nederland. De fokkerij staat wereldwijd hoog aangeschreven. Dierenwelzijn en diergezondheid zijn speerpunten van de paardenhouderij.

De Nederlandse paardensector wordt gedragen door ruiters en ondernemers. Er zijn onder meer recreatieve ruiters en actieve wedstrijdsporters. Er is een groot aantal verschillende paardenbedrijven zoals maneges, pensionstallen, fokkerijen maar ook ondernemers in bijvoorbeeld handel, geneeskunde en verzorging.

De vakgroep Paardenhouderij van LTO Nederland behartigt de belangen van ondernemers in de paardensector. Belangrijke thema’s zijn onder meer paardenwelzijn, diergezondheid, identificatie en registratie (I&R), en fiscale zaken. LTO Nederland werkt hiervoor nauw samen met andere brancheverenigingen en vertegenwoordigers in de Sectorraad Paarden.

De paardenhouderij in Nederland
Nederland is een paardenminnend land. Er is een rijke traditie van paardensport en fokkerij, waardoor de sector over enorm veel kennis en kunde beschikt. Er zijn iets minder dan een half miljoen paarden in Nederland. De hippische sector staat internationaal hoog aangeschreven.

De paardenhouderij heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in dierenwelzijn, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van de Paardenwelzijscheck, de Gids voor Goede Praktijken en het Keurmerk Paard en Welzijn.

De identificatie en registratie van paarden is een Europese verplichting. Dat betekent dat alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) moeten zijn voorzien van een paardenpaspoort en een chip, waarbij het niet uitmaakt of ze hobbymatig of professioneel worden gehouden. Er geldt nog geen houderschaps- of eigenaarsregistratie. De sector heeft dus nog geen sluitend I&R systeem.

Ambities vakgroep Paardenhouderij LTO Nederland
De vakgroep Paardenhouderij van LTO Nederland is in 2007 opgericht omdat er veel bestaande LTO-leden ook affiniteit met paarden hadden, paarden fokten, of hun landbouwbedrijf omschakelden naar bijvoorbeeld een pensionstal. Er zijn tegenwoordig zowel paardenbedrijven (met meer dan vijf paarden) als agrariërs die een of enkele paarden bij hun bedrijf hebben lid.

Verdere implementatie van het Keurmerk Paard en Welzijn is een prioriteit van LTO Nederland. Begin 2019 is er een pilot uitgevoerd om de systematiek van het keurmerk te vertalen naar een praktische werkwijze. Ook is er in samenwerking met onderwijsinstellingen een quickscan uitgevoerd om een betrouwbaar beeld te vormen over de stand van zaken op Nederlandse bedrijven.

LTO Nederland zet zich in voor het sluitend maken van I&R. Het verschil tussen houderschap en eigenaarschap kan tot vragen over verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld diergezondheid leiden, maar ook voor transparantie en het tegengaan van fraude is het belangrijk dat houderschaps- of eigenaarsregistratie in het I&R systeem worden opgenomen.

Nieuws uit deze Sector

Abonneer op deze vakgroep vis RSS

Wie is wie

Matthijs Maat

Vakgroep Paardenhouderij Lid

Marieke Toonders

Vakgroep Paardenhouderij Voorzitter

Ilse Limpens

Vakgroep Paardenhouderij Lid

Mieke Theunissen

Sectorspecialist Paardenhouderij

Sectorspecialist Multifunctionele Landbouw

Thijs Cuijpers

Directeur Beleid

Thema Coördinator Plantaardige Sectoren