Goed eten

Goed en gezond eten. Dat is de inzet van boeren en tuinders. Van zuivel tot groenten en fruit, van aardappelen en graan tot vlees en paddenstoelen. Bijna 70% van al het eten dat in Nederland wordt geproduceerd is afkomstig van leden van LTO Nederland. Dag in, dag uit.

Geen mens kan zonder eten. Een gebalanceerd eetpatroon is van groot belang voor welzijn, gezondheid en geluk. Soms staan we daar in Nederland te weinig bij stil. Eten is wellicht te vanzelfsprekend. Voedselverspilling blijft een probleem en nog altijd hebben de befaamde ‘kiloknallers’ de voorkeur boven verantwoord en veilig geproduceerde producten. Tegelijkertijd zijn veel burgers ervan overtuigd dat eten op een betere en meer verantwoorde wijze kan worden geproduceerd met lagere klimaatimpact, verhoogde biodiversiteit en meer aandacht voor de intrinsieke waarde van plant en dier.

Meer weten? Lees hier de volledige Toekomstvisie van LTO.

De komende jaren willen we ons inzetten voor:

1. Werken aan een eerlijke prijs voor ons eten

Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om het produceren van eten. We doen dat kwalitatief, efficiënt en met aandacht voor de directe omgeving. Om dat vol te houden is het nodig dat boeren de investeringen die nodig zijn kunnen doen en tegelijkertijd een leefbaar inkomen behouden. Uit onderzoek van ZLTO samen met ABAB, Rabobank, Agrifirm en BAJK is gebleken dat de vergoeding voor arbeidsuren van een Brabantse agrarisch ondernemer gemiddeld €16.000 is, minder dan de helft van het gemiddelde inkomen in diezelfde provincie. Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen boeren en tuinders onderling, maar de gemiddelde bedrijfsratio’s zijn te laag.

2. Focus op de rol van eten bij preventie en gezondheid

Overgewicht, hart- en vaatziekten en vormen van diabetes zijn slechts enkele van de grote uitdagingen waar de Nederlandse gezondheidszorg voor staat. De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor preventie; hoe kan de gezondheid van Nederlanders zo worden ingericht dat de kans op ziektes en uiteindelijk overlijden wordt verminderd. Eten speelt in dat geheel een cruciale rol: een evenwichtig voedingspatroon staat aan de basis van welzijn, welbehagen en gezondheid.

3. Vergroten van waardering voor lokaal geproduceerd eten

Nederlandse boeren en tuinders produceren veelal voor de hogere marktsegmenten. Het eten dat wordt geproduceerd is lokaal gemaakt, authentiek van karakter en betrouwbaar door haar goede borging en controle. Door de toename van blockchain en datatoepassingen is eten steeds beter terug te herleiden (‘traceable’) en is ethisch/maatschappelijk verantwoord ondernemen tot in de haarvaten van de sector doorgedrongen. Die 16 inzet en prestatie moet leiden tot wat we de ‘Oranje-bonus’ noemen; de zichtbare waardering voor op het eigen land geproduceerd voedsel met een hoge voedingswaard een lage impact op het milieu.

4. Gezonde dieren, sterke planten en weerbare teelten

Aan de basis van goed eten staan gezonde dieren, sterke planten en weerbare teelten. Oftewel vakmanschap van de boer en tuinder in combinatie met oog voor welzijn, handel en weerbaarheid.

5. Versterken van de Europese markt

De Nederlandse landbouw produceert naast eigen land voor bijna vier vijfde voor de Europese markt. Daarmee heeft Nederland groot belang bij open Europese grenzen, een transparante markt en uniforme standaarden.

6. Benutten van de geopolitieke kracht van de land- en tuinbouw

In de publieke en politieke discussie is er lang onvoldoende aandacht geweest voor de grote geopolitieke kracht van de land- en tuinbouw, voor het belang van voedselproductie in eigen land en in de EU. Diverse crises hebben duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar Nederland is wanneer ze vrijwel geheel afhankelijk is van het buitenland. Voedselzekerheid is van grote strategische waarde, zoals verschillende deskundigen benadrukken. De Russische inval in Oekraïne heeft opnieuw en pijnlijk duidelijk gemaakt dat veel vanzelfsprekendheden onzekerder zijn dan ze leken. De geopolitieke kracht van de land- en tuinbouw vergt meer aandacht in het politieke en maatschappelijke debat. Terecht wordt Nederland mondiaal gezien als een sterke kennispartner op gebied van de land- en tuinbouw. Behoud van deze koppositie is van groot strategisch belang, voor zowel de sector zelf als voor de economie van Nederland.

Gerelateerd nieuws

Abonneren via RSS