Medewerkers

Medewerkers

Aebe Aalberts

Sectorspecialist Melkgeitenhouderij

Sectorspecialist Vleesveehouderij

Sectorspecialist Schapenhouderij

Henk Boelrijk

Sectorspecialist Varkenshouderij

Iris Bouwers

Lobbyist Brussel

Ernest Bokkers

Sectorspecialist Pluimveehouderij

Sectorspecialist Kalverhouderij

Annemarie Breukers

Themaspecialist Portefeuille Gezonde Planten

Thijs Cuijpers

Directeur Beleid

Thema Coördinator Plantaardige Sectoren

Josephine Stellingwerf

Communicatie Adviseur

Sander van Diepen

Lobbyist Den Haag

Anneke van Dijk

Sectorspecialist Bomen en Planten en Zomerbloemen

Specialist Plantgezondheid- Fytosanitair Beleid

Gineke van Don

Directiesecretaris

Wijnie van Eck

Themaspecialist Portefeuille Onderwijs en Innovatie

Steve Fok

Themaspecialist Ondernemerschap Portefeuille Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid

Mark Heijmans

Thema Coördinator Dierlijke Sectoren

Hans Van den Heuvel

Algemeen Directeur

Willemien van de Kandelaar

Sectorspecialist Melkveehouderij

Robert ten Kate

Communicatieadviseur

Jeroen Kloos

Sectorspecialist Akkerbouw

Gerbrand van ’t Klooster

Themaspecialist Portefeuille Natuur en Landschap

Themaspecialist Portefeuille Ondernemen in een Gezonde Omgeving

Hans Koehorst

Specialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid Portefeuille Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid

Herman Litjens

Themaspecialist Portefeuille Veiligheid en Pacht

Peter Loef

Themaspecialist Sociaal Economisch Beleid

Portefeuille Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid

Stèphanie Michels

Assistent Bestuurssecretariaat

Medewerker Communicatie

Ard Mooij

Themaspecialist Portefeuille Veiligheid en Pacht

Klaas Johan Osinga

Themaspecialist Internationaal

Themaspecialist Brexit

Jos Peerlings

Sectorspecialist Edelpelsdierhouderij

Sectorspecialist Konijnenhouderij

Wubbo de Raad

Themaspecialist Delta Agrarisch Waterbeheer Portefeuille Bodem- en Waterkwaliteit

Monique van der Scheer

Assistent Bestuurssecretariaat

Michael van der Schoot

Themaspecialist Portefeuille Bodem- en Waterkwaliteit

Mirjam Schreuders

Projectmedewerker Delta Agrarisch Waterbeheer Portefeuille Bodem- en Waterkwaliteit

Wytse Sonnema

Hoofd Public Affairs en Communicatie

Mieke Theunissen

Sectorspecialist Paardenhouderij

Sectorspecialist Multifunctionele Landbouw

Vincent Triebert

Directiesecretaris

Themaspecialist Portefeuille Integriteit

Amanda Trott

Assistent Bestuurssecretariaat

Auke Jan Veenstra

Themaspecialist Portefeuille Klimaat en Energie

Peter van ’t Westeinde

Sectorspecialist Paddenstoelen

Rozan van Rossum

Themaspecialist Portefeuille Gezonde Dieren

Peter Knippels

Sectorspecialist Akkerbouw