Paddenstoelen

Het aantal bedrijven is afgenomen, maar dankzij schaalvergroting ontstaan ook investeringsmogelijkheden voor kwekers. Dit heeft ertoe geleid dat zij een bijdrage leveren aan de doelstellingen voor duurzame energie.

Ook is de sector bij uitstek geschikt voor het sluiten van kringlopen. De afzet van champost loopt echter tegen grenzen aan. De vakgroep spant zich er voor in de mestwetgeving op dit punt aan te passen. Daarnaast wordt ingezet op innovatiekracht, marktversterking en kennisontwikkeling.

Als gevolg van incidenten met betrekking tot arbeidsomstandigheden, heeft de sector een Fair Produce Keurmerk in het leven geroepen. Daarnaast wordt gestreefd naar een nieuwe cao en worden arbeidsomstandigheden op de werkvloer op orde gebracht.

Paddenstoelensector in Nederland
De paddenstoelenteelt in Nederland is een innovatieve sector, waar volop kansen liggen voor duurzaam perspectief. De sector staat al lange tijd onder druk. Lage prijzen enerzijds en hoge kosten op arbeid anderzijds leiden tot kleine marges. Het aantal bedrijven is daardoor afgenomen, maar dankzij schaalvergroting ontstaan ook efficiencyvoordelen en investeringsmogelijkheden voor paddenstoelenkwekers.

Dit heeft het mogelijk gemaakt dat de sector een aanzienlijke bijdrage levert aan de doelstellingen uit het Energieakkoord 2016, middels het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren . Zij zet in op een energie-efficiencyverbetering van 2,5% per jaar en nieuwe bedrijven telen in 2020 energieneutraal.

De paddenstoelensector is daarnaast een voorbeeld van kringlooplandbouw. Paddenstoelen worden gekweekt op paardenmest, stro uit de tarweteelt en slachtkuikenmest. Deze grondstoffen worden via compostering opgewerkt tot een hoogwaardig uitgangsmateriaal voor allerlei soorten champignons, geschikt voor consumptie. De reststromen die na de productie overblijven (champost), kunnen in andere sectoren benut worden voor het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem – hetgeen bijdraagt aan de bodemvruchtbaarheid.

Ambities vakgroep Paddenstoelenteelt LTO Nederland
De sector loopt echter tegen grenzen aan bij de afzet van champost. De vakgroep maakt zich er hard voor om de mestwetgeving op dit punt aan te passen. Daarnaast werkt de vakgroep middels diverse programma’s aan de innovatiekracht van en marktversterking voor de sector en aan verdere kennisontwikkeling ten behoeve van duurzaamheid.

De vakgroep Paddenstoelenteelt houdt zich ten slotte bezig met de sociaaleconomisch beleid. Voldoende beschikbare en betaalbare arbeid is een knelpunt voor deze sector. Er wordt gestreefd naar een nieuwe cao Paddenstoelen en naar aanleiding van eerdere incidenten heeft de sector het Fair Produce Keurmerk  in het leven geroepen.

Nieuws uit deze Sector

Abonneer op deze vakgroep vis RSS

Feiten

137 bedrijven die paddenstoelen kweken

240 miljoen kg paddenstoelen wordt jaarlijks gekweekt

2,5% energiebesparing per jaar

2013 Fair Produce Keurmerk gestart

Wie is wie

Tom van Wijk

Vakgroep Paddenstoelen Voorzitter

Arjan Stello

Vakgroep Paddenstoelen Lid

Gerard Sikes

Vakgroep Paddenstoelen Lid

Peter van de Berg

Vakgroep Paddenstoelen Lid

Warmolt Boer

Vakgroep Paddenstoelen Lid

Peter van ’t Westeinde

Sectorspecialist Paddenstoelen

Thijs Cuijpers

Directeur Beleid

Thema Coördinator Plantaardige Sectoren

Coen Verkooijen

Vakgroep Paddenstoelen Lid