Gezonde dieren

Diergezondheid en dierenwelzijn zijn belangrijke thema’s in de Nederlandse veehouderij. Veehouders in de verschillende dierlijke sectoren hebben belang bij gezonde en tevreden dieren voor producten waar de maatschappij om vraagt.

De Nederlandse veehouderij zorgt dat consumenten in binnen- en buitenland kunnen genieten van goed en gezond vlees, zuivel en eieren. Dat doet ze volgens de hoogste standaarden. Veehouders voldoen aan de Nederlandse wettelijke eisen voor diergezondheid, dierenwelzijn en milieu, die tot de strengste van Europa en dus de wereld horen.

Boeren houden van dieren en zijn gemotiveerd om goed voor hen te zorgen om zo een goed product af te leveren. De portefeuille Gezonde Dieren is gericht op onderwerpen die de sectoren overstijgen en zet zich in voor gezonde, tevreden dieren, een gezonde leefomgeving en een gezonde markt.

Lees hier de door LTO Nederland gezette speerpunten van het thema gezonde dieren voor 2022.

Gezonde Dieren
Dierenwelzijn en gezondheid zijn met elkaar verbonden. Een dier dat gezond is, is gelukkiger en weerbaarder tegen ziekten. Dat is belangrijk voor dier en veehouder. Een veehouder is intrinsiek gemotiveerd een hoog niveau van diergezondheid en dierenwelzijn na te streven. Niet alleen omdat de dieren dan beter presteren en dus het economisch belang ondersteunen, maar juist ook omdat boeren graag zien dat het goed gaat met hun dieren.  Bovendien stelt de consument steeds hogere eisen en staan diergezondheid en dierenwelzijn hoog op de politiek-maatschappelijke agenda.

Preventie
Preventie is van groot belang bij het gezond houden van dieren. Dat betekent dat dieren weerbaar moeten zijn, dat besmetting vanuit de natuur of via mensen moet worden voorkomen, en dat het diergezondheidsmanagement op de boerderij op orde is. Als dieren toch ziek worden is snelle en goede behandeling noodzakelijk. Door zorgvuldig beleid en management is het gebruik van antibiotica daarbij de afgelopen jaren flink teruggebracht.

Veranderingen
De maatschappelijke wensen en wetenschappelijke inzichten ten aanzien van dierenwelzijn veranderen en de Nederlandse veehouderij verandert ook. Er is steeds meer aandacht voor de huisvesting van dieren en de mogelijkheid voor dieren om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Dierenwelzijn en diergezondheid zijn niet los te zien van andere thema’s, zoals bijvoorbeeld klimaat, milieu en omgeving. Een gezonde markt en het verdienvermogen van de veehouder is ook onlosmakelijk verbonden met de veehouderij. Dat levert dilemma’s op, waarover het gesprek niet uit de weg moet worden gegaan.

Ambitie LTO Nederland
LTO Nederland zet zich in voor de waardering van Nederlandse veehouderij in eigen land en wereldwijd.  In de portefeuille Gezonde Dieren  worden sectoroverstijgende uitdagingen besproken en oplossingen gezocht. In samenwerking met partners in de keten, maatschappij, wetenschap en overheid worden handvatten geboden die veehouders helpen hun dieren gezond en gelukkig te houden. De ambitie van de portefeuille richt zich daarom op vier belangrijke opgaven: gezonde dieren, tevreden dieren, een gezonde leefomgeving en een gezonde markt.

Wie is wie

Jeannette van de Ven

Portefeuillehouder Gezonde Dieren

Heleen Prinsen

Themaspecialist Gezonde Dieren

Nieuws uit deze portefeuille

Abonneer op dit thema via RSS

Onderwerpen