Nieuws uit deze Sector

Abonneer op deze vakgroep vis RSS

Feiten

4.300 varkenshouderijen (2017)

75% van de export varkensvlees blijft binnen Europa (2017)

37% van de nationale vleesconsumptie is varkensvlees (2018)

5.200 fte werkzaam in varkenshouderij (2016)