Varkenshouderij

Varkensvlees is het meest gegeten vlees in Nederland en Europa. De Nederlandse varkenshouderij voldoet aan hoge eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. De sector wordt vertegenwoordigd door de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is in 2018 opgericht. De POV is een collectief van varkenshouders. De POV fungeert als de uitvoeringsorganisatie voor collectieve sectortaken en als springplank voor versterking van de marktpositie van varkenshouders, betere verdienmodellen en een betere ketensamenwerking.

De POV is een op zichzelf staande organisatie die is voortgekomen uit LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). De samenwerkingsovereenkomst houdt in dat op diverse terreinen samengewerkt gaat worden met LTO Nederland en de regionale LTO-organisaties.

Meer informatie over de varkenshouderij is te vinden op de website van de POV, www.pov.nl.

Nieuws uit deze Sector

Abonneer op deze vakgroep vis RSS

Feiten

4.300 varkenshouderijen (2017)

75% van de export varkensvlees blijft binnen Europa (2017)

37% van de nationale vleesconsumptie is varkensvlees (2018)

5.200 fte werkzaam in varkenshouderij (2016)

Wie is wie

Linda Janssen

Voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij

John van Can

Vakgroep Vleesveehouderij Lid

Mark Heijmans

Thema Coördinator Dierlijke Sectoren