Bomen en planten

De Nederlandse boomkwekerij is een diverse sector met veel verschillende soorten bedrijven en producten. Zij is internationaal gezien onderscheidend op kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten.

De Nederlandse boomkwekerij produceert o.a. laanbomen, bos- en haagplantsoen, sierheesters, vaste planten, vruchtbomen en rozen. De bedrijfsomvang varieert van minder dan één tot meer dan 300 hectare.

De buitenlandse markt is erg belangrijk voor de boomkwekerij: het overgrote deel van de producten wordt geëxporteerd. Nederlandse boomkwekers onderscheiden zich op kwaliteit en duurzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van mineralen, gewasbescherming en werkgeverschap.

Maar de concurrentie vanuit andere landen neemt toe. Daarnaast kunnen geopolitieke ontwikkelingen zoals de Russische boycot en de Brexit nadelige effecten hebben voor deze sector. Ander punt van zorg is de insleep van ziekten, zoals Xylella.

Boomkwekerij in Nederland
De Nederlandse boomkwekerij is een diverse sector met de teelt van o.a. laanbomen, bos- en haagplantsoen, sierheesters, vaste planten, vruchtbomen en rozen. De bedrijfsomvang varieert van minder dan één tot meer dan 300 hectare.

De buitenlandse markt is erg belangrijk voor de boomkwekerij: het overgrote deel van de producten wordt geëxporteerd, met Duitsland en Engeland als voornaamste bestemmingen. Afnemers van bomen en vaste planten willen in toenemende mate duurzaam gekweekt materiaal van hoge kwaliteit, het hele jaar rond. Nederlandse telers zijn op dit punt zeer concurrerend. Tegelijkertijd worden levertijden korter en neemt de concurrentie op prijs toe. Dat vraagt om schaalvergroting en meer samenwerking binnen de sector.

Vakgroep Bomen en Vaste Planten LTO Nederland
De vakgroep Bomen en Vaste Planten is de belangenbehartiger van ondernemers in deze sector. Zij organiseert het overleg tussen en met ketenpartijen en afnemers en zet zich in voor de lobby. Ruimte voor ondernemerschap staat hierbij centraal.

Voor de vakgroep is internationaal beleid erg belangrijk, aangezien een groot deel van de productie in het buitenland wordt afgezet. Doel is om de (nadelige) gevolgen van geopolitieke ontwikkelingen zoals de Russische boycot en de Brexit, zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zet de vakgroep zich in voor verdere verduurzaming, bijvoorbeeld waar het gaat om waterkwaliteit, mineralen, gewasbescherming en werkgeverschap.

Belangrijk punt van aandacht is ook fytosanitair beleid en het voorkomen van ziekten. Uitbraak van bijvoorbeeld Xylella (olijfbomenpest) in Nederland zou dramatische economische gevolgen hebben voor de boomkwekerij. De sector doet dan ook grote inspanningen om dergelijke aandoeningen buiten de deur te houden.

Meer informatie over de vakgroep Bomen en Vaste Planten is terug te vinden op de website van de vakgroep, www.ltobomenenvasteplanten.nl.

Nieuws uit deze Sector

Abonneer op deze vakgroep vis RSS

Feiten

3.099 boomkwekerijbedrijven (2017)

17.361 hectare areaal (2017)

1.537 miljoen export

6 cultuurgroepen

Wie is wie

Henk Raaijmakers

Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen Voorzitter

Caroline Janssen – Michels

Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen Lid

Jan van Leeuwen

Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen Lid

Remco Beekers

Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen Lid

Anneke van Dijk

Sectorspecialist Bomen en Planten en Zomerbloemen

Specialist Plantgezondheid- Fytosanitair Beleid

Thijs Cuijpers

Directeur Beleid

Thema Coördinator Plantaardige Sectoren

Sander Hendrikx

Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen Lid