Mensen

De medewerkers van LTO Nederland behartigen in Den Haag en Brussel dagelijks de belangen van de boeren en tuinders. Naast medewerkers van LTO Nederland zetten bestuurders zich vanuit een vakgroep, thema of portefeuille in voor de leden.

Medewerkers

Aebe Aalberts

Sectorspecialist Melkgeitenhouderij

Sectorspecialist Vleesveehouderij

Sectorspecialist Schapenhouderij

Henk Boelrijk

Sectorspecialist Varkenshouderij

Iris Bouwers

Lobbyist Brussel

Ernest Bokkers

Sectorspecialist Pluimveehouderij

Sectorspecialist Kalverhouderij

Annemarie Breukers

Themaspecialist Portefeuille Gezonde Planten

Thijs Cuijpers

Directeur Beleid

Thema Coördinator Plantaardige Sectoren

Patricia Dieben

Communicatie Adviseur

Anneke van Dijk

Sectorspecialist Bomen en Planten en Zomerbloemen

Specialist Plantgezondheid- Fytosanitair Beleid

Wijnie van Eck

Themaspecialist Portefeuille Onderwijs en Innovatie

Steve Fok

Themaspecialist Ondernemerschap Portefeuille Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid

Mark Heijmans

Thema Coördinator Dierlijke Sectoren

Hans Van den Heuvel

Algemeen Directeur

Willemien van de Kandelaar

Sectorspecialist Melkveehouderij

Jeroen Kloos

Sectorspecialist Akkerbouw

Gerbrand van ’t Klooster

Themaspecialist Portefeuille Natuur en Landschap

Themaspecialist Portefeuille Ondernemen in een Gezonde Omgeving

Hans Koehorst

Specialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid Portefeuille Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid

Aafke Krol

Sectorspecialist Akkerbouw

Herman Litjens

Themaspecialist Portefeuille Veiligheid en Pacht

Adinda Lodders

Lobbyist Den Haag

Peter Loef

Themaspecialist Sociaal Economisch Beleid

Portefeuille Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid

Amanda Manten

Sectorspecialist Melkveehouderij

Stèphanie Michels

Assistent Bestuurssecretariaat

Medewerker Communicatie

Ard Mooij

Themaspecialist Portefeuille Veiligheid en Pacht

Klaas Johan Osinga

Themaspecialist Internationaal

Themaspecialist Brexit

Jos Peerlings

Sectorspecialist Edelpelsdierhouderij

Sectorspecialist Konijnenhouderij

Wubbo de Raad

Themaspecialist Delta Agrarisch Waterbeheer Portefeuille Bodem- en Waterkwaliteit

Monique van der Scheer

Assistent Bestuurssecretariaat

Michael van der Schoot

Themaspecialist Portefeuille Bodem- en Waterkwaliteit

Mirjam Schreuders

Projectmedewerker Delta Agrarisch Waterbeheer Portefeuille Bodem- en Waterkwaliteit

Wytse Sonnema

Adviseur Public Affairs

Mieke Theunissen

Sectorspecialist Paardenhouderij

Sectorspecialist Multifunctionele Landbouw

Vincent Triebert

Directiesecretaris

Themaspecialist Portefeuille Integriteit

Amanda Trott

Assistent Bestuurssecretariaat

Auke Jan Veenstra

Themaspecialist Portefeuille Klimaat en Energie

Peter van ’t Westeinde

Sectorspecialist Paddenstoelen

Sander van Diepen

Lobbyist Den Haag

Thijs Cuijpers

Directeur Beleid

Thema Coördinator Plantaardige Sectoren

Bestuurders

Joris Baecke

Portefeuille Gezonde Planten

Portefeuillehouder

Herman Bakhuis

Vakgroep Melkveehouderij Lid

Wim van den Boomen

Portefeuille Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid

Portefeuillehouder

Antonio van Beek

Vakgroep Vollegrondsgroente Lid

Remco Beekers

Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen Lid

Jos Mans

Vakgroep Pluimveehouderij Lid

Wim Bens

Voorzitter ZLTO

Peter van de Berg

Vakgroep Paddenstoelen Lid

Peter Berghuis

Vakgroep Akkerbouw Lid

Dirk Jan Beuling

Vakgroep Akkerbouw Lid

Ad Bink

Vakgroep Melkgeitenhouderij Lid

Warmold Boer

Vakgroep Paddenstoelen Lid

Adrie Bossers

Vakgroep Akkerbouw Lid

Wilco Brouwer de Koning

Vakgroep Melkveehouderij Lid

Dirk Bruins

Voorzitter LTO Noord

Marc Calon

Voorzitter

John van Can

Vakgroep Vleesveehouderij Lid

Ria Derks

Vakgroep Melkveehouderij Lid

Joris van der Doelen

Vakgroep Kalverhouderij Lid

Claude van Dongen

Portefeuille Bodem- en Waterkwaliteit

Portefeuillehouder

Saskia Duives-Cahuzak

Vakgroep Schapenhouderij Voorzitter

Trienke Elshof

Portefeuille Ondernemen in een Gezonde Omgeving

Portefeuillehouder

Pieter Evenhuis

Vakgroep Akkerbouw Lid

Léon Faassen

Voorzitter LLTB

Piet Faber

Vakgroep Pluimveehouderij Lid

Patrick Geukemeijer

Vakgroep Schapenhouderij Lid

Ben Haarman

Portefeuille Natuur en Landschap

Portefeuillehouder

Wouter Hartendorf

Vakgroep Vleesveehouderij Voorzitter

Sander Hendrikx

Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen Lid

Dorius de Heus

Vakgroep Vleesveehouderij Lid

Eric Hubers

Vakgroep Pluimveehouderij Voorzitter

Tom van den Hurk

Vakgroep Melkgeitenhouderij Lid

Alfred Jansen

Portefeuille Veilig en Pacht

Portefeuillehouder

Linda Janssen

Voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij

Sef Janssen

Vakgroep Schapenhouderij Lid

Caroline Janssen – Michels

Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen Lid

Herman Keurhorst

Vakgroep Kalverhouderij Lid

Arie Kool

Vakgroep Konijnenhouderij Voorzitter

Hans Lammers

Vakgroep Kalverhouderij Lid

Jan van Leeuwen

Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen Lid

Ilse Limpens

Vakgroep Paardenhouderij Lid

Jaap Maarsingh

Vakgroep Pluimveehouderij Lid

Matthijs Maat

Vakgroep Paardenhouderij Lid

Robert van Meer

Vakgroep Vollegrondsgroente Lid

Wil Meulenbroeks

Vakgroep Melkveehouderij Voorzitter

Edwin Michiels

Vakgroep Akkerbouw Lid

Arjan Monteny

Vakgroep Multifunctionele Landbouw Voorzitter

Henk Oonk

Vakgroep Konijnenhouderij Lid

Albert van der Ploeg

Vakgroep Schapenhouderij Lid

Martijn Pijnenburg

Vakgroep Edelpelsdierhouderij Voorzitter

Silvia de Rouw

Vakgroep Vleesveehouderij Lid

Henk van Roekel

Vakgroep Melkgeitenhouderij Lid

Inge van Schie-Rameijer

Vakgroep Melkveehouderij Lid

Marcel Scholtens

Vakgroep Akkerbouw Lid

Marco Schrotenboer

Vakgroep Pluimveehouderij Lid

Gerard Sikes

Vakgroep Paddenstoelen Lid

Arjan Stello

Vakgroep Paddenstoelen Lid

Klaas Schenk

Vakgroep Akkerbouw Lid

John Stemkes

Vakgroep Vollegrondsgroente Lid

Sjaak van der Tak

Voorzitter Glastuinbouw Nederland

Pipie Smits van Oyen

Vakgroep Biologische Land- en Tuinbouw Lid

Henk Raaijmakers

Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen Voorzitter

IJsbrand Snoeij

Vakgroep Biologische Land- en Tuinbouw Voorzitter

Wim Thus

Vakgroep Kalverhouderij Voorzitter

Mariska Timmerman – Bosman

Vakgroep Kalverhouderij Lid

Jos Tolboom

Vakgroep Melkgeitenhouderij Voorzitter

Sander Tuitert

Vakgroep Konijnenhouderij Lid

Eline Vedder

Vakgroep Melkveehouderij Lid

Pieter Verhoeven

Vakgroep Kalverhouderij Lid

Carlo Veeger

Vakgroep Schapenhouderij Lid

Jan Veltmans

Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen Lid

Jeanette van de Ven

Portefeuille Gezonde Dieren

Portefeuillehouder

Portefeuille Integriteit

Portefeuillehouder

Marieke Toonders

Vakgroep Paardenhouderij Voorzitter

Jan Verhoijsen

Vakgroep Pluimveehouderij Lid

Jos Verstraten

Vakgroep Melkveehouderij Lid

Fije Visscher

Vakgroep Kalverhouderij Lid

Jaap van Wenum

Vakgroep Akkerbouw Voorzitter

Tom van Wijk

Vakgroep Paddenstoelen Voorzitter

Kees van Zelderen

Portefeuille Klimaat en Energie

Portefeuillehouder

Niels Zuurbier

Vakgroep Vollegrondsgroente Voorzitter

Bestuurders Vakgroepen

Hendrik Jan ten Cate

Vakgroep Akkerbouw Lid

Irene Peltjes

Vakgroep Vleesveehouderij

Portefeuillehouders