Internationaal

Nederlandse boeren en tuinders zijn hoogproductief en efficiënt en lopen voorop als het gaat om bijvoorbeeld (alternatieven voor) gewasbescherming, bodembeheer, diergezondheid en dierenwelzijn en nieuwe technologieën.

De Nederlandse land- en tuinbouw vervult dan ook een belangrijke rol in het tegengaan van honger en armoede en kan een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (Agenda 2030) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

De inzet van LTO Nederland is gericht op een sterke EU en interne markt en goede handelsrelaties met derde landen. Wij zijn daarom -onder voorwaarden- voorstander van handelsverdragen en een sterk internationaal landbouwnetwerk. Internationale handel moet fair zijn en rekening houden met de eisen die Europa stelt aan productiestandaarden.

Nederlandse land- en tuinbouw in een mondiaal perspectief
De Nederlandse land- en tuinbouw wordt wereldwijd geroemd om haar kennis, expertise en innovatieve oplossingen als het gaat om de productie van voedsel en groen. Nederlandse boeren en tuinders zijn hoogproductief en efficiënt en lopen voorop als het gaat om bijvoorbeeld (alternatieven voor) gewasbescherming, bodembeheer, diergezondheid en dierenwelzijn en nieuwe technologieën.

Nederland is de één-na-grootste voedselexporteur ter wereld. Meer dan 2/3 van wat Nederlandse boeren en tuinders produceren wordt geëxporteerd, waarvan het grootste deel binnen de Europese Unie (EU). Naast voedsel is het Nederlandse agrifood complex goed voor nog vele miljarden aan kennis, veredelingsmateriaal en nieuwe technologieën die over de hele wereld vermarkt worden. De Nederlandse land- en tuinbouw levert daardoor een belangrijk aandeel aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (Agenda 2030).

Ambities LTO Nederland
Een concurrerende internationale handelspositie is voor de Nederlandse land- en tuinbouw van levensbelang. De agrarische sector is afhankelijk van een goed functionerende EU en interne markt. LTO Nederland zet zich in om de belangen van Nederlandse boeren en tuinders goed op de kaart te zetten bij de Europese instituties. Samenwerken met collega’s uit andere EU landen is hierbij essentieel om tot praktische en goed uitvoerbare wet- en regelgeving te komen.  Geopolitieke ontwikkelingen, internationale spanningen en toenemend protectionisme wereldwijd zijn potentiële bedreigingen. Economische missies, duurzame handelsbevordering en economische diplomatie zijn daarom van groot belang. Ook een sterk internationaal netwerk van landbouwraden geeft de Nederlandse land- en tuinbouw toegang tot relevante markten.

Gezien de afhankelijkheid van de internationale markt voor de Nederlandse land- en tuinbouw, staat LTO Nederland positief tegenover handelsverdragen. Voorwaarde is wel dat deze bestaan uit gelijke standaarden binnen en buiten Europa en adequate bescherming van sectoren die kwetsbaar zijn.

Wie is wie

Ger Koopmans

Voorzitter LTO Nederland

Portefeuillehouder Internationaal

Job Knobbout

Adviseur Public Affairs

Judith Sponselee

Lobbyist Brussel

Klaas Johan Osinga

Themaspecialist Internationaal

Nieuws uit deze portefeuille

Abonneer op dit thema via RSS

Onderwerpen

Feiten