Boom- en vaste plantenteelt

Nederland telt zo’n 2.400 boomkwekerijbedrijven, met in totaal zo’n 18.000 hectare in productie. De sector is divers van karakter, met onder meer laanbomen, bos- en haagplantsoen, sierheesters, vaste planten, vruchtbomen en rozen. De bedrijfsomvang varieert van minder dan één hectare tot meer dan 300 hectare. Belangrijke productiecentra zijn Boskoop, Zundert, Haaren, Opheusden en Twente. Ongeveer tachtig procent  van de productie wordt geëxporteerd, met Duitsland en Engeland als belangrijke bestemmingen. Afnemers willen in toenemende mate duurzaam gekweekt materiaal van hoge kwaliteit - het hele jaar door. Levertijden worden korter en concurrentie op prijs neemt toe. Dat vraagt om schaalvergroting én méér samenwerking binnen de sector.

De LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten is dé belangenbehartiger van telers. De vakgroep organiseert en coördineert overleg tussen ketenpartijen en afnemers. Verder staan de regionale organisaties (LTO Noord, LLTB en ZLTO) leden bij in het overleg met overheden en waterschappen over bestemmings- en waterbeheerplannen en vergunningen.

Op het gebied van duurzaamheid heeft de sector veel bereikt. De inzet van gewasbeschermingsmiddelen is fors gedaald. Een streng fytosanitaire beleid is van groot belang voor de sector: een uitbraak van bijvoorbeeld Xylella fastidiosa (olijfbomenpest) in ons land zou dramatische economische gevolgen hebben voor de sector. De sector doet dan ook grote inspanningen om dergelijke aandoeningen buiten de deur te houden.


Klik hier om naar de website LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten te gaan:

Vakgroep bomen en vaste planten.png

18 juni 2007

BRON:
LTO Nederland

Blogs

Hoezo pisnijdig

vrijdag 26 oktober 2018 – Er zijn van die momenten dat je van pure boosheid en frustratie een stoel of bloempot omver zou willen schoppen.

Betrek burgers in de communicatie

maandag 15 oktober 2018 – Enkele weken geleden vond de vakbeurs openbare Ruimte plaats.

Bijna

maandag 3 september 2018 – Bijna is het dan zover.

Kwetsbaar

maandag 11 juni 2018 – Hoe kleiner het bedrijf, hoe kwetsbaarder. En daarmee is de noodzaak om zaken goed te regelen des te groter.

Naar boven