Boom- en vaste plantenteelt

De circa 2750 Nederlandse boom- en vaste plantenkwekers die hun producten kweken op ongeveer 17.000 ha land staan onder steeds grotere druk van de markt. Grootwinkelbedrijven eisen in toenemende mate duurzaam gekweekte producten van hoge kwaliteit – het hele jaar door. De gevraagde levertijd wordt steeds korter, en de prijs moet steeds scherper. Dat vraagt om schaalvergroting en meer samenwerking binnen de sector.
 
Ongeveer 75% van de producten wordt geëxporteerd en het is van belang dat kwekers producten kunnen leveren met de gevraagde gegarandeerd kwaliteit en gezondheid van de plant. Daarnaast dienen kwekers te voldoen aan de in Nederland geldende productievoorwaarden. LTO Nederland staat de telers bij door met overheden en waterschappen te overleggen over bestemmingsplannen, waterbeheerplannen en vergunningseisen. Aan de andere kant speelt de organisatie een coördinerende rol in het overleg tussen ketenpartijen en afnemers. 

Op het gebied van duurzaamheid heeft de sector al veel bereikt. Zo is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ten opzichte van 1998 met ongeveer 85 procent afgenomen. Containerkwekers gebruiken minder water door de inzet van recirculeringstechnieken en sparen zo het milieu. LTO zet zich in om deze inspanningen beter in beeld te brengen bij afnemers en consumenten. Tegelijk blijft de organisatie zich hardmaken voor het beschikbaar houden van voldoende toereikende gewasbeschermingsmiddelen.
De laatste jaren ervaart de boom- en vaste plantenteelt in toenemende mate dat risico’s hun teelt bedreigen. De Oost-Aziatische boktor, Xanthomonas arboricola, sneeuw- en vorstschade zijn hiervan enkele voorbeelden. De LTO Vakgroep werkt met hoge prioriteit aan een voorziening om de kwekers te beschermen tegen consequenties van deze risico’s. 

De boom- en vaste plantenteelt heeft geen toekomst zonder goed opgeleide opvolgers en medewerkers. De laatste jaren is het vaktechnische onderwijsaanbod teruggelopen. De sector is daarom zelf gestart met BBL-opleidingen (leren en werken) en financiert de uitvoering daarvan door AOC’s. Samen met ketenpartijen, AOC’s en kennisinstellingen als Wageningen UR werkt LTO Nederland aan een goede kennisinfrastructuur om de instroom van goedgeschoolde ondernemers en werknemers zeker te stellen.

Klik hier om naar de website LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten te gaan:

Vakgroep bomen en vaste planten.png

18 juni 2007

BRON:
LTO Nederland


Naar boven