LTO-melkveehouders overhandigen spandoek aan Dijksma

‘De koe in de wei hoort erbij’ 

Een mooier moment om de aandacht te richten op koeien in de wei was er niet. Juist dezer dagen gaan bij mooi voorjaarsweer de meeste melkkoeien weer naar buiten. “De koe in de wei hoort erbij”, zei melkveehouder Kees Romijn vanmorgen tegen staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) op het Plein in Den Haag. “Samen met de zuivelindustrie laten we het niet bij woorden, want we nemen op tal van fronten actie om zoveel mogelijk melkkoeien in de wei te houden.”

‘Wij gaan weer naar buiten’ staat er dan ook op het spandoek dat Romijn, voorzitter van de vakgroep LTO Melkveehouderij, overhandigde aan de staatssecretaris. De LTO-organisaties besloten onlangs het initiatief van een aantal leden over te nemen: ruim duizend leden-melkveehouderij ontvangen een spandoek, waarmee zij aangeven weidegang een belangrijk onderdeel te vinden van hun bedrijfsvoering.

Weidegang behouden
De koe hoort bij het Nederlandse landschap en burgers en buitenlui hechten veel waarde aan koeien in de wei, stelde Romijn. Hij haalde cijfers aan van het CBS (2013), dat 70% van de melkkoeien weidegang krijgt. Het percentage bedrijven in 2014 met weidegang ligt hoger (79%). De inspanningen in de sector om weidegang voor de koeien te behouden lijken effect te hebben, zo concludeerde het CBS vorig jaar.

Melkveehouder Nils den Besten, een van de initiatiefnemers van de actie, hield voorheen de koeien op stal, maar past sinds vier jaar geleden weer weidegang toe. Het belang van de maatschappelijke waardering mag niet ter zijde worden geschoven, zei hij tegen Dijksma. Romijn noemde meerdere projecten in de sfeer van onderzoek, innovatie, kennisontwikkeling en -overdracht, die deels door het bedrijfsleven zijn geïnitieerd en worden betaald.

Kennisoverdracht
De in 2007 opgerichte Stichting Weidegang richt zich vooral op kennisoverdracht, omdat de melkveehouderij de ambitie heeft om de weidegang minstens op het huidige niveau te houden. Wat Dijksma betreft mag er wel een schepje bovenop. Ze zei dat ook in het overheidsbeleid positieve prikkels nodig zijn, die het logischer maken om de koeien buiten te houden. “Ambitie is prima, maar we moeten ook stappen durven zetten”, aldus Dijksma.

Zo wordt met het breed gedragen Convenant Weidegang, waaraan 65 partijen meedoen, werk gemaakt van zowel het behoud als bevordering van weidegang. In verband daarmee staat het nieuwe project ‘Nieuwe Weiders’ in de startblokken. Romijn: “De zichtbaarheid van onze koeien hangt samen met de toekomst van onze sector. De modernisering en schaalvergroting gaan door. Dat vraagt ook om modernisering van weidegang. Daarom doen we óók volop onderzoek naar moderne nieuwe vormen van weidegang, bijvoorbeeld in combinatie met melken met behulp van een automatisch melksysteem. Het is een gezamenlijk belang om jonge boeren hierbij mee te krijgen.”

Foto: Dirk Hol

 

15 april 2015

BRON:
Jack Luiten
Naar boven