Ondernemers positief over oprichting Invest-NL

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over het kabinetsvoorstel om een nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling op te richten onder de naam Invest-NL. ‘Hiermee wordt een belangrijke voorwaarde vervuld voor ons plan NL Next Level. Net als in bijna alle landen om ons heen komt er zo in Nederland weer een nationale financieringsinstelling die helpt de structuur van onze economie te versterken. Daarnaast profiteren het MKB en de export van de nieuwe instelling,’ aldus de organisaties.
 
Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland ziet dit bericht ook voor agrarische ondernemers als goed nieuws, ‘De land- en tuinbouw staat in de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen die vragen om flinke investeringen. Denk bijvoorbeeld aan mestverwerking, plantgezondheid en precisielandbouw, maar ook aan het weerbaar maken van het platteland tegen veranderende weersomstandigheden en een energietransitie om Nederland klimaatbestendig te maken.’ Boeren en tuinders dragen nu al bij aan zo’n 42% van alle duurzame energie in Nederland. ‘Er liggen zeker nog grote kansen voor biomassa, wind- en zonne-energie. Ook om het landelijke gebied aantrekkelijk te houden is een forse impuls nodig.’
 
Ontwikkeling van strategische projecten
Invest-NL moet gaan helpen bij de ontwikkeling van, en investeringen in, strategische projecten die nu onvoldoende financiering kunnen aantrekken in de markt. Bijvoorbeeld door onzekerheid over de terugverdientijden. Dit speelt bijvoorbeeld bij duurzame energieprojecten. Invest-NL gaat daarbij nauw samenwerken met marktpartijen, zodat zoveel mogelijk private inleg wordt georganiseerd. Zo kan de instelling een belangrijke hefboom worden. Met de nieuwe instelling kan Nederland naar verwachting ook beter gebruik maken van het Europese Juncker-fonds.
 
MKB: één loket
Binnen Invest-NL worden ook de regelingen gericht op ondernemingsfinanciering samengebracht. Hierbij gaat het zowel om financieringsinstrumenten als risicokapitaal voor doorgroeiende bedrijven en risicovolle projecten. ‘Er ontstaat zo eindelijk één loket voor ondernemers’, aldus de organisaties.
 
Export en buitenlandse investeringen
Tot slot worden in Invest-NL ook de instrumenten voor internationale financiering samengevoegd. Hierdoor kan Nederland weer eenvoudiger integrale oplossingen aanbieden op groeimarkten (van planontwikkeling tot financiering tot uitvoering) door bijvoorbeeld directe export- en projectfinanciering. Dit ontbreekt nu en is een gemis voor onze internationaal georiënteerde bedrijven. 
 
Van subsidies naar investeringen
‘Met de 2,5 miljard vers kapitaal kunnen (private) investeringen worden losgetrokken die in één kabinetsperiode op kunnen lopen tot 50 miljard. Dit benadert onze sommen en gaat helpen bij de financiering van de grote vraagstukken waar ons land voor staat. Hiermee kunnen we ook steeds meer van subsidies naar publiek-private investeringen. Het kabinet constateert overigens terecht dat Invest-NL niet op de stoel van de markt moet gaan zitten.’ 

Zie ook: Kabinet trekt investeringen los met oprichting Invest-NL

10 februari 2017

BRON:
Naar boven