Hoge premie en eigen risico sta-in-de-weg weersverzekering

De relatief hoge premie en het eigen risico van 30% staan het succes van een brede weersverzekering in de weg. Als het aan akkerbouwer Adrie Bossers in Langeweg ligt moet een hernieuwde poging worden gedaan om de verzekeringsvoorwaarden zo aan te passen, dat veel meer ondernemers aanhaken. Nu hebben ruim 1.720 boeren en tuinders een aanvraag voor zo’n verzekering ingediend.
 
Bossers ging eerder deze week op de radio (zie onder radio1.nl/gemist) in op de verzekering en mogelijkheden om die verzekering aantrekkelijker te maken. De drempel voor deelname kan volgens hem omlaag als het zou lukken om het eigen risico op de een of andere manier te herverzekeren. ,,Misschien is dat een stukje van de oplossing”, aldus Bossers, voorzitter van de LTO-werkgroep consumptieaardappelen en uien.
 
Zelf is hij ook meerdere keren geconfronteerd met bovenmatige schade door noodweer. Ondernemers in het middel van het land (land van Heusden en Altena) zijn de afgelopen jaren meermaals geconfronteerd met extreem weer en grote waterschade. De landelijke vakgroep Akkerbouw pleit al lang voor een vorm van fiscale reserveringen als buffer om zeer forse water- en hagelschade op te kunnen vangen. Het ministerie van Financiën houdt al jarenlang de boot af.
 
Urgentie
De urgentie van een verzekering is na het noodweer van een maand geleden opnieuw actueel. Volgens Bossers zijn meerdere partijen nodig om nieuwe stappen te zetten: de aanbieders van verzekeringen, de overheid en uiteraard de ondernemers zelf in LTO-verband.
 
Er is onlangs een eerste evaluatie gemaakt van de huidige brede weersverzekering. Bossers: ,,Wellicht dat die evaluatie een opstap wordt naar verbeteringen. Ik hoop dat de LTO-werkgroep wateroverlast aanzetten kan geven om hobbels weg te nemen, zodat het draagvlak van de verzekering een stuk groter wordt.”
 
Gevolgschade
Een van die hobbels zijn aanvullende voorwaarden over gemeten neerslaghoeveelheden en bijkomende oorzaken van schade, zoals wateraanvoer uit naburige regio’s. Ook is volgens hem meer helderheid nodig over gevolgschade en wat wel en niet voor dekking in aanmerking. ,,Het kan nu nog zo zijn, dat iemand met een weersverzekering wel bijzonder grote waterschade heeft en toch niets terugziet van de verzekering vanwege beperkende voorwaarden.”
 
 

28 juli 2016

BRON:
Jack Luiten
Naar boven