Europese verkiezingsdebatten

Op 23 mei 2019 vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. We kiezen dan (afhankelijk van de brexit) 26 of 29 Nederlanders die namens ons vijf jaar meebeslissen over de GLB-betalingsrechten, internationale handel, klimaat- en milieubeleid, vrij verkeer van goederen, diensten en personen, de brexit en vele andere zaken die je nu of straks direct gaan raken in jouw bedrijfsvoering en zeker ook persoonlijk.
De verkiezingen zijn voor de agrarische sector zeer belangrijk. Jouw ruimte om te kunnen ondernemen wordt voor een belangrijk deel in Brussel bepaald. Het is van groot belang dat de parlementariers oog hebben voor de belangen van boeren en tuinders. Wat hebben de partijen de komende vijf jaar voor de sector op het programma staan?
Graag nodigen wij u alvast uit voor één of meerdere van de verkiezingsdebat waar(van) LTO (mede) organisator is. Klik op de link voor meer informatie!
2 mei 2019 
20.00 uur, De Kruisweg, Marum
Meer informatie
13 mei 2019
20.00 uur, Boerderij Noord Empe, Voorst.
Meer informatie

14 mei 2019
20.00 uur (zaal open 19.30 uur), Van der Valk Breukelen.
Meer informatie

16 mei 2019
14.00-16.30 uur, Malietoren, Den Haag (samen met BNR “De Wereld” van 15.00 – 16.00 uur)
Meer informatie

16 mei 2019
19.30-22.00 uur, De Kas, Plein, Den Haag (“plantaardig” debat)
Meer informatie

20 mei 2019
20.00 uur, Rabobank Amerstreek, Distributieweg, Oosterhout (locatie onder voorbehoud)
Meer informatie
De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met vele regionale partners, zoals de agrarische jongeren, VNO NCW / MKB Nederland, Greenports en (in Overijssel) Stimulant.
De voorbereidingen zijn in volle gang, maar reserveert u alvast de data!
Klaas Johan Osinga, themaspecialist internationaal, Klaas Johan Osinga (kjosinga@lto.nl, 0610586047)

29 april 2019

BRON:
Naar boven