Keurmerk Flexwonen maakt inhouden kosten huisvesting mogelijk

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om voor u te komen en te blijven werken. De huisvesting moet dan natuurlijk wel in orde zijn. Daarom heeft LTO Nederland samen met de aangesloten regionale LTO-organisaties, de gelieerde vaktechnische organisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties CNV en FNV het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgezet. Het Ministerie van SZW heeft onlangs toestemming gegeven aan werkgevers die zich voor het keurmerk bij een Certificerende Instelling aangemeld hebben én de eigenverklaring naleving cao hebben getekend, vanaf dat moment de kosten van huisvesting in mogen houden op het Wettelijk Minimum Loon. U kunt hier als werkgever nu de eerste stappen voor nemen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw.

26 april 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven