‘Samen werken in een eerlijke keten’

LTO Nederland, POV, Cumela, Rabobank en Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben gezamenlijk binnen een maand het Plan van Aanpak Mestfraude opgesteld en aangeboden aan minister Schouten van Landbouw.

Minister Schouten heeft ‘Samen werken in een eerlijke keten’ meegestuurd met een brief aan de Tweede Kamer. Daarin stelt de minister ook maatregelen voor die zij zelf zal nemen, waaronder intensiveren van handhaving en schrappen van uitzonderingen. In ‘Samenwerken in een eerlijke keten’ hebben de vijf sectorpartijen langs vier lijnen in totaal twaalf maatregelen en acties voorgesteld. De eerste acties kunnen vanaf nu uitgevoerd worden of zijn al in uitvoering.

De eerste lijn focust op verandering van cultuur en gedrag bij personen en bedrijven in de mestketen. De opstellers van het plan zullen deze acties met hun eigen leden en klanten verder oppakken. De tweede lijn, ter ondersteuning aan cultuurverandering, gaat over private borging. De maatregelen worden nu uitgewerkt en later ingevoerd. Ondersteuning door techniek is de derde lijn en samenwerken de vierde lijn. De partijen zijn doordrongen van de urgentie en hebben zeer constructief en in een hoog tempo samengewerkt. Het eerste gesprek met de minister naar aanleiding van publicaties in de media, was 13 november. 

LTO Nederland portefeuillehouder Claude van Dongen: “Er is een rol voor de overheid, maar wij zijn als sector nu als eerste aan zet. Boeren zijn verantwoordelijk voor wat er op hun erf gebeurt. Voor wat aan mineralen wordt geproduceerd en aangevoerd en wat in de vorm van mest en producten het erf verlaat. En daar spreken we onze collega’s en elkaar op aan en ook onze partners in de transportketen. We markeren dit moment. We hebben er alle belang bij dat fraude niet langer aan ons kleeft.

Voorzitter POV Ingrid Jansen: “De kracht van dit plan is de integrale aanpak van bedrijfsleven en overheid om te komen tot de vermindering van fraude.”


https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/nieuws/2017/12/20/plan-van-aanpak-tegengaan-mestfraude-goede-eerste-stap


https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2017/12/20/kamerbrief-over-plan-van-aanpak-mestfraude

21 december 2017

BRON:
LTO Nederland
Naar boven