Melkveehouderij haalt nu al fosfaatreductiedoelstelling

Vasthouden reductieniveau blijft noodzakelijk

 

De melkveehouderij is erin geslaagd de fosfaatproductie succesvol te verminderen. Halverwege dit jaar is de beoogde reductie al gerealiseerd. Samen met de verlaging van het fosforgehalte in mengvoeders en de subsidieregeling voor bedrijfsbeëindigers heeft het fosfaatreductieplan tot een reductie geleid van 8,3 miljoen kilogram, meldt staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Dankzij de inspanningen van de sector zal de fosfaatproductie dit jaar volgens prognoses van het CBS uitkomen op 171,7 miljoen kilogram en dus onder het plafond (172,9 miljoen kg) komen dat de Europese Unie heeft gesteld. Daarmee is behoud van de derogatie dit jaar en uitzicht op een nieuwe periode van derogatie vanaf 2018 dichterbij gekomen.

Met dit bereikte resultaat moet de staatssecretaris op korte termijn het gesprek met de Europese Commissie starten over een nieuwe periode van derogatie. Om die onderhandelingen tot een succes te maken is wel noodzakelijk dat de melkveehouderij de komende maanden vasthoudt aan het fosfaatreductieplan.

 

Inzet sector

De cijfers laten zien dat de sector met een groot succes het doel van de regeling gehaald heeft. “Eerder en sneller dan verwacht”, stelt Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland, namens de sectorpartijen LTO Nederland, NZO, NMV en NAJK. “Dit succes is een opsteker in de onderhandelingen met de Europese Unie over het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het resultaat is te danken aan het feit dat nagenoeg alle van de ruim 17.000 melkveehouders gehoor hebben gegeven aan de oproep om de reductiedoelstelling voor hun bedrijf te halen. De ingreep was en is pijnlijk, maar noodzakelijk.”  Het behoud van derogatie is altijd in het belang van de sector geweest. Nederland moet nu onder het fosfaatplafond blijven om te voldoen aan de voorwaarde die de Europese Unie aan derogatie stelt.

 

Namens alle sectorpartijen wijst Romijn op het belang om vast te houden van de gerealiseerde reductie de komende tijd. “De melkveehouderij heeft de afgelopen maanden een indrukwekkende prestatie geleverd. De noodzakelijke aanpassingen en het voorwaardelijk buiten de regeling plaatsen van grote groepen melkveehouders zet de solidariteit helaas onder druk. Dat kan het eindresultaat in gevaar brengen.” De sectorpartijen roepen melkveehouders dan ook op de gelederen gesloten te houden om derogatie niet opnieuw op het spel te zetten.

18 augustus 2017

BRON:
LTO Nederland, NZO, NAJK, NMV
Naar boven