LTO/NOP in gesprek met EZ en Brussel over vogelgriep

Op 8 maart heeft LTO/NOP samen met andere pluimveeorganisaties bij het ministerie van Economische Zaken weer bestuurlijk overleg gevoerd over de vogelgriepsituatie. Daarbij is meegedeeld dat de ophokplicht gehandhaafd blijft. De deskundigencommissie die staatssecretaris Martijn van Dam daarover adviseert heeft geconcludeerd dat het risico de afgelopen twee weken niet is gedaald en het daarom niet verstandig is om de ophokplicht op te heffen.

 

De besmetting bij hobbydieren in Landsmeer en Wormerveer, die 7 maart bekend werd, heeft geen rol gespeeld in de risico-inschatting, maar heeft de mening van de deskundigen wel bevestigd. Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland reageer, ‘Op aandringen van LTO/NOP zal het ministerie aanvullende informatie verstrekken, waarin de onderbouwing van het advies van de deskundigencommissie wordt gedeeld. Dat betreft onder andere de monitoringsresultaten bij wilde vogels.’

 

‘We hebben ook gesproken over een compensatieregeling voor vrije uitloop bedrijven die eieren als scharreleieren moeten afzetten. LTO/NOP blijft zich inzetten om deze compensatieregeling de komende tijd te realiseren’, zegt Eric Hubers. Daarnaast wordt er volgende week in Brussel gesproken over een oplossing voor het vervallen van de vrije uitloopstatus na 12 weken voor de komend najaar. Daarvoor is aanpassing van Europese regelgeving nodig. LTO/NOP bereidt met pluimvee-organisaties uit andere EU-landen via COPA/COGECA een voorstel voor.

 

Situatie in Europa en Verenigde Staten

In Europa is ook nog geen dalende trend van vogelgriep zichtbaar. In diverse Europese landen worden steeds weer besmette vogels gevonden. Zowel in Duitsland, Frankrijk als in het Verenigd Koninkrijk zijn recent op commerciële bedrijven HPAI-uitbraken geweest. Ook in de Verenigde Staten is op 6 maart in Tennessee (Lincoln) op een vleesvermeerderingsbedrijf met ruim 73.000 dieren H7N9 hoog pathogene AI vastgesteld. De USDA heeft gemeld dat deze variant niet overeenkomst met de H7N9 variant die in China veel voorkomt en ook mensen heeft geïnfecteerd. Het bedrijf in Lincoln ligt op de zogenaamde Mississippi Flyway; een bekende vogeltrekroute. Tot slot is 7 maart in Wisconsin op een bedrijf met 84.000 dieren laag pathogene H5N2 gemeld

 

Meer informatie

Voor meer informatie, zie het persbericht van EZ.

09 maart 2017

BRON:
Annet Terpstra
Naar boven