Het dak gaat eraf in Zundert

Bij boomkweker Poppelaars in Zundert was er vanmorgen vroeg al een bijzondere drukte van belang. Dat kwam door de geplande verwijdering van 900 vierkante meter asbestplaten op een bedrijfsgebouw. Een ploeg van tien medewerkers van een saneringsbedrijf arriveerde met een kraan om het werk uit te voeren. Rond het middaguur was de klus geklaard.

Het werk was deels te volgen via een live-uitzending van NPO: Radio 1 verzorgde in de loop van de morgen vanaf deze locaties vier korte uitzendingen, waarvan de eerste al voor half zeven. Centraal stond de verwijdering van asbest, die landelijk gezien te langzaam verloopt. Ruud Hoosemans, manager van het programma Agro Asbestveilig, gaf ter plaatse tekst en uitleg over wat er allemaal komt kijken om asbestbedekking volgens strikte regels van het dak te krijgen en af te voeren.
 
Veel aandacht
Een LTO-bericht over de te trage asbestsanering trok in alle media veel aandacht, ook in radio en televisie. Op het bedrijf van Poppelaars stonden de nieuwe dakplaten al klaar om het dak weer ‘dicht’ te maken en een dezer dagen te voorzien van rond 90 vierkante meter zonnepanelen. Hiermee kan de boomkwekerij binnenkort energieneutraal werken.
 
Hoosemans is blij met de enorme aandacht, die andermaal aan ‘het asbestprobleem’ is besteed. “Onze bedoeling was aandacht te genereren, omdat we anders de gestelde doelen bij lange na niet gaan halen. Die extra actie is nodig op alle niveaus, van gemeenten en provincies tot en met de verschillende ministeries in Den Haag en de Tweede Kamer. We kunnen met z’n allen wel roepen, dat we dit probleem op gaan lossen, maar de praktijk blijft ver achter. Dit punt hebben we opnieuw gemaakt.”
 
Nu doorpakken
Volgens de programmamanager is het nu een kwestie van doorpakken. “Belangrijk is de aanpak te verbreden en over te gaan op een landelijk Deltaplan, waarbij de versnippering plaatsmaakt voor gestructureerde samenwerking en bundeling van kennis, ervaring en campagnes. Tevens is het nodig om te snoeien in de regelgeving en er voor te zorgen, dat toezicht overal op dezelfde wijze wordt aangepakt”, aldus Hoosemans.
     
In LTO-verband wil hij ook de Haagse en provinciale politiek overtuigen van de noodzaak om méér werk te maken van asbestsanering en hiervoor ook meer geld uit te trekken. Hoosemans: “Met ons gezamenlijk appel maken we duidelijk, dat asbestdaken niet alleen het probleem vormen van boeren en tuinders. Ook andersoortige bedrijven en particulieren zijn eigenaren van asbestdaken. Kortom, alle belanghebbenden zullen hun steentje moeten bijdragen om dit probleem de wereld uit te helpen.”
 
 
 
 
 
 

14 oktober 2015

BRON:
LTO Nederland
Naar boven