EMISSIEREDUCTIESPRINT

Be good and tell it!

Minder emissie via erf, perceel en drift draagt bij aan het behoud van toelatingen van middelen, het halen van waterkwaliteitsdoelen en vermindert overlast voor omwonenden. Met de campagne #emissiereductiesprint tonen we praktijkinitiatieven om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Meld je nu hier aan voor de webinar Middelenpakket uit de sloot op 27 maart 2024. 

10 tips voor emissiereductie

Partners #emissiereductiesprint

De diepte in...

Voorbeelden uit de praktijk

Algemene voorbeelden uit de praktijk:

Bekijk hier praktijkvoorbeelden over het verminderen van emissie met drift:

Bekijk hier praktijkvoorbeelden over het verminderen van emissie vanaf perceel:


Bekijk hier praktijkvoorbeelden over het verminderen van emissie op het erf:

Be good and tell it!

Goed voorbeeld doet volgen! Dat geldt zeker voor praktijkvoorbeelden van collega’s. Daarom vragen we alle akkerbouwers en adviseurs om te laten zien hoe zij emissies van gewasbeschermingsmiddelen tegengaan. Collega-akkerbouwers en -adviseurs roepen we op om zich te laten inspireren door die goede praktijkvoorbeelden.

Wil jij jouw voorbeeld van goede praktijk laten zien? Filmpjes kun je aanleveren via emissiereductiesprint@lto.nl. Voor plaatsing gelden de volgende voorwaarden:

  • Het filmpje is maximaal 2,5 minuut lang
  • Het getoonde voldoet aan de wet
  • Het filmpje is geen reclame-uiting
  • De filmer en/of de gefilmde persoon stemt in met publicatie van het filmpje voor dit doel
  • Bij aanlevering van het filmpje is naam en vestigingsplaats bedrijf vermeld

De redactie van deze pagina toetst aangeleverde filmpjes aan genoemde voorwaarden. Alle filmpjes die aan de voorwaarden voldoen plaatsen we. We behouden ons het recht voor filmpjes niet op te nemen.

Tips voor het maken van een video

Kun je wel wat tips gebruiken bij het maken van een video? Hier vind je een paar handige tips!

Over Emissiereductiesprint

Emissiereductiesprint is een initiatief van de LTO Nederland vakgroep  Akkerbouw & Vollegrondsgroenten, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, en het DAW Kennisprogramma. De campagne etaleert de praktijk initiatieven die er zijn om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. In teeltseizoen 2023 gebeurt dat ook via online media, mede mogelijk gemaakt door het LTO Noord Innovatiefonds. Minder emissie via het erf, perceel en drift draagt bij aan het behoud van toelatingen van middelen, zorgt ervoor dat waterkwaliteitsdoelen zijn te halen en voor minder overlast bij omwonenden en in het milieu. Emissiereductiesprint staat ook open voor goede praktijkvoorbeelden uit andere open teeltsectoren en -organisatie.

Onze supporters