Eerlijke mestketen

Wij hebben een mooi beroep. We zorgen goed voor plant, dier en ecosysteem. En daarbij hoort dat we op de juiste manier omgaan met mest. Om te zorgen voor een eerlijke mestketen hebben LTO Nederland, POV, Cumela, TLN en Rabobank een plan van aanpak gemaakt. Het complete plan vindt u hier.
 
Voldoen aan alle regels rondom mest is soms niet eenvoudig en ook niet altijd wat je wilt. Omdat je vindt dat je grond meer nodig heeft, omdat je de regels ingewikkeld vindt, omdat je de kosten hoog vindt. Maar ZLTO vindt, dat iedereen binnen de mestketen, van veehouder tot loonwerker tot akkerbouwer tot erfbetreder tot adviseur, zich uit volle overtuiging aan de regels moet willen houden.
 
KeurMest: eerste stap van certificering mestketen
Als boer en tuinder kun je laten zien dat jij je inzet om te werken aan een eerlijke mestketen op je eigen bedrijf. Dat doe je door de gedragscode KeurMest te ondertekenen. Het ondertekenen van deze gedragscode is de eerste stap in de certificering van de gehele mestcode die in 2019 volgt.
 
Meer weten over KeurMest? Klik hier.
 
Wij zorgen goed voor plant, dier en ecosysteem. En daarbij hoort dat we op de juiste manier omgaan met mest. Voor nu en voor de volgende generaties. En daar mag je ons én elkaar op aanspreken

15 januari 2019

BRON:
Naar boven