Verbod op huis-, tuin- en keukenmiddelen dreigt: boeren en tuinders mogen straks geen bier meer inzetten tegen slakken

Nederlandse boeren en tuinders mogen binnenkort geen huis-, tuin- en keukenmiddelen zoals bier, groene zeep, melk of schoonmaakazijn meer inzetten tegen ziekten en plagen in hun teelten en gewassen. Dat is een gevolg van het geleidelijk verdwijnen van de zogeheten Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB).

Het gebruik van bijvoorbeeld bier tegen slakken moet na het verdwijnen van de RUB-lijst via de officiële toelatingsprocedures worden goedgekeurd. “En dat kost miljoenen”, waarschuwt Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO Nederland. Baecke weet op dit punt collega-bracheorganisatie LTO Glaskracht aan zijn zijde.  Aangezien niemand exclusief eigenaar is van bier of van groene zeep zal ook niemand voor de toelatingskosten willen opdraaien. Het gevolg is dat deze middelen niet meer beschikbaar zijn voor boeren en tuinders. Huis- tuin- en keukenproducten zijn nu in een aantal gevallen een heel bruikbaar en milieuvriendelijk alternatief voor chemische gewasbescherming.

De RUB-lijst is jarenlang gedoogd, in afwachting van nieuwe wetgeving. Die is nu aangekondigd en daarmee wordt de RUB-lijst afgebouwd: in Nederland én in de EU. Er komt straks scherpe Europese wetgeving voor professioneel gebruik van huis-, tuin- en keukenmiddelen maar ook voor diverse plantaardige extracten. Die nieuwe Europese wetgeving wil de belangen van consumenten beschermen, zodat in teelten alleen stoffen worden toegepast die veilig zijn voor mens, dier en milieu. Stoffen met een claim op een bestrijdende werking moeten vervolgens een toelatingsprocedure doorlopen. In Nederland voert het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) die risicobeoordeling uit.

“Op zich een goede procedure”, vindt Baecke. “Maar stoffen die nu op de RUB-lijst staan, kun je niet met goed fatsoen op miljoenenkosten jagen. Dat remt kleinschalige innovatie. En die kleinschalige innovatie is altijd een sterk punt geweest van de Nederlandse land- en tuinbouw.” In gezonde teelten spelen stoffen die de plant en haar omgeving sterker maken een hoofdrol, legt hij uit. “Daarvoor heb je praktische wetgeving nodig, tegen redelijke kosten. De Nederlandse land- en tuinbouw is de minst milieubelastende sector ter wereld, werd onlangs weer bevestigd. Die weg willen we graag vervolgen.”

LTO Nederland (en LTO Glaskracht) roept de regering op om een regeling te treffen zodat de belangrijkste middelen van de RUB-lijst zo snel mogelijk gratis de toelatingsprocedure kunnen doorlopen. Baecke: “Dit is echt een zaak van algemeen belang.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO Nederland: 06 10 09 19 36

03 augustus 2017

BRON:
Naar boven