Nieuws

Kort nieuws

Marc Calon trots op boeren en tuinders

vrijdag 19 januari 2018 – LTO Nederland voorzitter Marc Calon is trots op de Nederlandse boeren en tuinders. ‘Ze maken goed spul met een lage CO2 footprint, waar wereldwijd vraag naar ...
Kort nieuws

Nieuw convenant fruitteelt in Utrecht

donderdag 18 januari 2018 – De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) hebben het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’ afgesloten. ...
Nieuws

Draaiboek voor calamiteiten online beschikbaar

donderdag 18 januari 2018 – Boeren en tuinders die te maken krijgen met schade als gevolg van bijvoorbeeld de westerstorm, kunnen vanaf vandaag het draaiboek ‘Eerste Hulp bij ...
Kort nieuws

''Controleer uw beschikking fosfaatrechten zeer goed''

woensdag 17 januari 2018 – Deze maand vallen bij veel vleesveehouders de beschikkingen voor de fosfaatrechten van de overheid op de mat. De vakgroep Vleesveehouderij roept alle ...
Kort nieuws

Meer informatie over tomato chlorosis virus

vrijdag 12 januari 2018 – Eind 2017 is bij drie tomatenteeltbedrijven tomato chlorosis virus (ToCV) geconstateerd. De NVWA kwalificeert dit als quarantaine-organisme (IAI). Er is meer ...
Kort nieuws

Beperkingen voor herkauwers vanwege blauwtong in Frankrijk

vrijdag 12 januari 2018 – De export van levende herkauwers uit Frankrijk naar Nederland, als blauwtongvrij gebied, is met ingang van 1 januari 2018 aan extra voorwaarden gebonden. Dit ...
Nieuws

Afschaffen POR leidt tot dagvaarding

dinsdag 9 januari 2018 – Nu het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV) definitief heeft besloten de POR-regeling per 1 januari 2018 af te schaffen, is dat voor ...
Kort nieuws

Ophokplicht blijft, vervoersverbod stopt

maandag 8 januari 2018 – Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Biddinghuizen wordt 9 januari ingetrokken. Overige landelijke maatregelen tegen de ...
Naar boven