Kabinetsformatie: Neem Nederlandse land- en tuinbouw ruimschoots mee in overwegingen

19 juli 2017 -LTO Nederland wenst dhr. Zalm succes met de kabinetsformatie. Boeren en tuinders hebben behoefte aan een kabinet dat leiderschap toont...
Lees verder

Melkveehouderij haalt nu al fosfaatreductiedoelstelling

18 augustus 2017 -De melkveehouderij is erin geslaagd de fosfaatproductie succesvol te verminderen. Halverwege dit jaar is de beoogde reductie al...
Lees verder

Nieuwsbrief 9 Fipronil

16 augustus 2017 -Onderwerpen: · Uitstel betaling belastingen door fipronilcrisis mogelijk · Aanvraagformulier monstername voor vrijgave · Volg de GD · DEGA16 · Meer informatie · Leg klachten en bezwaren schriftelijk...
Lees verder

Overzicht nieuwsNIEUWS

Melkveehouderij haalt nu al fosfaatreductiedoelstelling

vrijdag 18 augustus 2017 – De melkveehouderij is erin geslaagd de fosfaatproductie succesvol te verminderen. Halverwege dit jaar is de beoogde reductie al gerealiseerd. Samen met de ...

Overzicht uitgelichtUITGELICHT

Nieuwsbrief 9 Fipronil

woensdag 16 augustus 2017 – Onderwerpen: · Uitstel betaling belastingen door fipronilcrisis mogelijk · Aanvraagformulier monstername voor vrijgave · Volg de GD · DEGA16 · Meer informatie · Leg klachten en bezwaren schriftelijk vast

KORT NIEUWS

Begrazing natuurterreinen door schaapskuddes valt in lage BTW-tarief

woensdag 16 augustus 2017 – LTO Nederland, de Vereniging van Gescheperde Schaapskuddes (VGSN) en Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) hebben met succes gepleit voor ...

POV wil onafhankelijk onderzoek naar oorzaken stalbranden

maandag 14 augustus 2017 – De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft met afschuw kennis genomen van de brand in een varkensstal in het Twentse Agelo. ‘Verschrikkelijk voor ...

Samenstelling vakgroep Akkerbouw, Kalverhouderij, Konijnenhouderij en Bomen en Vaste Planten bekend

vrijdag 11 augustus 2017 – LTO Nederland heeft zes leden voor de vakgroep Akkerbouw, zes leden voor de vakgroep Bomen en Vaste Planten, vier leden voor de vakgroep Kalverhouderij en vier ...

Marcbezoekt

Marc maakt foto.jpg

 

Inzet LTO Nederland voor verkiezingen Tweede Kamer

NL Next Level campagnebeeld.jpg

 

Fosfaatrechten voor Melkveehouderij

Kunstmestrooien (rijdt vanaf erf).jpg