Kamerbehandeling fosfaatwet en AMvB grondgebonden groei melkveehouderij

5 december 2016 -LTO Nederland wilde een snelle invoering van de fosfaatregelgeving. Inmiddels wordt vandaag, ruim 500 dagen na de aankondiging van 2...
Lees verder

Derde uitbraak vogelgriep Biddinghuizen

2 december 2016 -Donderdagavond 1 december heeft het Ministerie van EZ bericht dat op een derde eendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep is...
Lees verder

LTO Nederland, Greenport Holland, BO Akkerbouw: ‘Van Dam los onze knelpunten op’

30 november 2016 -LTO Nederland, Greenport Holland en Branche Organisatie (BO) Akkerbouw eisen in een brandbrief van staatssecretaris Martijn van Dam...
Lees verder

Overzicht nieuwsNIEUWS

Toelichting LTO aanpak fosfaatproblematiek

woensdag 7 december 2016 – Dinsdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de fosfaatwet en de wet grondgebonden groei melkveehouderij. LTO Nederland heeft zich ingezet om voor de ...

Overzicht uitgelichtUITGELICHT

Cao open teelten algemeen verbindend verklaard; ketenbepaling nog niet

woensdag 23 november 2016 – Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao open teelten met een looptijd van 1 juli 2015 t/m 31 maart 2017 algemeen ...

KORT NIEUWS

Joris Baecke vicevoorzitter ZLTO

dinsdag 29 november 2016 – Unaniem heeft het ZLTO bestuur Joris Baecke (38) gekozen als vicevoorzitter. Baecke volgt daarmee Toon van Hoof op die 22 november tijdens de Algemene ...

Bezuiniging misdaadpreventie terugdraaien

dinsdag 22 november 2016 – De bezuiniging op uitgaven voor criminaliteitspreventie die het kabinet heeft gepland, moet worden teruggedraaid. Die oproep doet een groot aantal ...

LTO Nederland over brief Van Dam: ‘We missen de instrumenten’

dinsdag 22 november 2016 – “Dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) het advies van de SER commissie Verduurzaming Veehouderij bijna in zijn geheel overneemt, juichen we toe. Maar ...

Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP)

TTIP vlaggen (groot) 0001.jpg  

 

Inzet LTO Nederland voor verkiezingen Tweede Kamer

NL Next Level campagnebeeld.jpg

 

 


Fosfaatrechten voor Melkveehouderij

Kunstmestrooien (rijdt vanaf erf).jpg