Voedsel en gezondheid

LTO Nederland weet wat de samenleving vraagt en handelt navenant. Dat zijn agrarische producten die mensen gezond houden, bijdragen aan hun welbevinden en geproduceerd zijn op een wijze waar zij een goed gevoel bij hebben.

Voedsel en gezondheid

  • Gezonde planten

    De plantaardige sector in Nederland blinkt uit in het telen van gezonde en veilige voedsel- en sierteeltproducten. Een transitie van risicobeheersing naar weerbaarheid is nodig om ook in de toekomst onbetwist koploper te blijven.
    Lees meer
  • Gezonde dieren

    Diergezondheid en dierenwelzijn zijn belangrijke thema’s in de Nederlandse veehouderij. Veehouders in de verschillende dierlijke sectoren hebben belang bij gezonde en tevreden dieren voor producten waar de maatschappij om vraagt.
    Lees meer