Ondernemerschap

LTO Nederland komt op voor een sterke positie van boeren en tuinders in de keten, een goed gezinsinkomen en continuïteit van agrarische bedrijven over generaties heen.

Ondernemerschap

 • Veiligheid en pacht

  Goed beleid rondom (brand)veiligheid en pacht is van belang voor de agrarische sector en de maatschappij. Boeren en tuinders zetten zich bijvoorbeeld in voor brandveilige stallen, veilig landbouwverkeer, asbestsanering en eerlijke afspraken over de bodem.
  Lees meer
 • Goed werkgeverschap en economisch beleid

  De Nederlandse land- en tuinbouwsector is een belangrijke werkgever en verschaft werk aan meer dan 100.000 arbeidskrachten. Werkgevers in de sector bieden gevarieerde banen. LTO Nederland zet in op goed werkgeverschap en ondersteunt haar leden bij de invulling hiervan.
  Lees meer
 • Onderwijs en innovatie

  De Nederlandse land- en tuinbouw wordt wereldwijd geroemd om haar sterke kennisontwikkeling en infrastructuur. Toponderzoek en goed groen onderwijs vormen de basis voor de innovatie in de land- en tuinbouw en de bijdrage die de sector kan leveren aan maatschappelijke vraagstukken.
  Lees meer
 • Internationaal

  De Nederlandse land- en tuinbouw wordt wereldwijd geroemd om haar kennis, expertise en innovatie als het gaat om duurzame productie van voedsel en groen. Een concurrerende internationale handelspositie is voor de sector van levensbelang.
  Lees meer