Ondernemerschap

LTO Nederland komt op voor een sterke positie van boeren en tuinders in de keten, een goed gezinsinkomen en continuïteit van agrarische bedrijven over generaties heen.

Ondernemerschap

  • Ondernemerschap en onderwijs

    De Nederlandse land- en tuinbouwsector is een belangrijke werkgever en verschaft werk aan meer dan 100.000 arbeidskrachten. Werkgevers in de sector bieden gevarieerde banen. LTO Nederland zet in op goed werkgeverschap en ondersteunt haar leden bij de invulling hiervan. Daarnaast is het voor LTO Nederland belangrijk dat het niveau van het groene onderwijs behouden blijft. LTO zet samen met haar partners in op excellent onderwijs en onderzoek waar de sector bij betrokken is zodat de ontwikkelde kennis direct in de praktijk gebruikt kan worden.
    Lees meer
  • Internationaal

    De Nederlandse land- en tuinbouw wordt wereldwijd geroemd om haar kennis, expertise en innovatie als het gaat om duurzame productie van voedsel en groen. Een concurrerende internationale handelspositie is voor de sector van levensbelang.
    Lees meer