Klimaat

LTO Nederland staat voor boeren en tuinders die produceren op een manier die de aarde voor huidige en toekomstige generaties leefbaar houdt en bijdraagt aan de energietransitie.

Klimaat

  • Natuur, klimaat en energie

    LTO Nederland staat voor boeren en tuinders die produceren op een manier die de aarde voor huidige en toekomstige generaties leefbaar houdt en bijdraagt aan de energietransitie.
    Lees meer
  • Bodem en water

    Duurzaam bodembeheer is de basis voor het bedrijfsrendement van iedere boer en tuinder. De bodem speelt een centrale doel in het halen van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelen. Toekomstig bodembeleid stuurt op het sluiten van kringlopen.
    Lees meer