'Dierziektes in Europa, niet indutten maar alert blijven'

De afgelopen maanden zijn verschillende meldingen gedaan van uitbraken van meerdere besmettelijke dierziekten in onder meer Frankrijk, Polen, Griekenland en Bulgarije. De risico’s van insleep van ziektes blijft onverminderd groot: ,,Er is alle reden om zeer alert te blijven en niet te vervallen in de modus van ‘het zal wel meevallen’. Niet verslappen en vooral niet indutten dus”, zegt Alex Spieker van Avined, de koepelorganisatie van de pluimveesector.

Frankrijk kampt met Aviaire Influenza (vogelgriep) en de zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspest is in meerdere landen geconstateerd, vooral in Oost-Europa. De virusziekte LSD bij runderen verspreidt zich in Zuid- en Oost-Europa. In de EU-lidstaten en met name de aangrenzende landen bestaat grote zorg over de situatie in die landen.

Transportbewegingen
Om verdere verspreiding van deze ziektes richting het westen te voorkomen zijn allerlei maatregelen getroffen. De Europese Commissie staat genoemde landen bij met raad en daad. De mogelijke verspreiding heeft bijna altijd te maken met transportbewegingen en de invoer van producten en dieren. Maar niet alleen via transporten, maar bijvoorbeeld ook via de jacht kan virus ‘passief’ worden meegesleept. Het kan ‘zo maar’ gebeuren zonder dat mensen het in de gaten hebben. Meestal omdat ze de risico’s niet kennen of onvoldoende beseffen.

Zo moeten transporten die terugkeren uit risicogebieden een dubbele reiniging en ontsmetting ondergaan. Veehouders zelf veel doen om de insleep van ziektes tegen te gaan en het risico tot een minimum te bepreken. De NVWA benadrukt nogmaals dat dierhouders onmiddellijk deze autoriteit dienen te informeren (045 – 5463188), als zij zien dat dieren lijden aan verschijnselen, die lijken op een besmettelijke, bestrijdingsplichtige dierziekte.

Niet vanzelfsprekend
Diergezondheidsziekten blijven een bedreiging voor alle Nederlandse veehouderijsectoren. Op dit moment is Nederland vrij van genoemde dierziekten, maar dit is niet vanzelfsprekend. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom onlangs opnieuw een bericht de wereld ingestuurd om de verhoogde risico’s van insleep van deze ziekten bij de verschillende sectoren opnieuw onder de aandacht brengen.

Zie ook:
Besmettelijke ziekziekten in Europa, stand van zaken 12 augustus 2016
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierziekten/inhoud/voorkomen-van-dierziektes

16 augustus 2016

BRON:
Naar boven