Nieuws

Persberichten

LTO Nederland: effect nieuwe waterschapsbelastingen nog black box

woensdag 20 juni 2018 – De Unie van Waterschappen presenteerde eind vorige week haar voorstel voor aanpassingen in het belastingstelsel van de waterschappen. Bij de verdeling van ...
Kort nieuws

LTO gaat voor goed en veilig werk

woensdag 20 juni 2018 – LTO Nederland maakt zich hard voor goed, veilig en eerlijk werk. En heeft daarom de intentieverklaring ondertekend die door Stigas is opgesteld. Stigas is ...
Nieuws

LTO Nederland ondersteunt de oproep voor een Nationaal Landbouwdebat

dinsdag 19 juni 2018 – LTO Nederland ondersteunt de oproep van dagblad Trouw voor een Nationaal Landbouwdebat over de Staat van de Boer. Dagblad Trouw is dinsdag 19 juni gestart met een reeks artikelen genaamd De Staat van de Boer. De eerste editie is een uitkomst van een online-vragenlijst waar ...
Nieuws

Wetsvoorstel extra geboorteverlof (WIEG) naar Tweede Kamer

vrijdag 15 juni 2018 – Het wetsvoorstel WIEG regelt dat partners per 1 januari 2019 recht op 5 dagen geboorteverlof krijgen, betaald door de werkgever. LTO Nederland is hier op ...
Nieuws

Kalverhouders krijgen subsidie voor dierenwelzijn en milieu

woensdag 13 juni 2018 – Kalverhouders kunnen vanaf oktober subsidie krijgen voor diervriendelijke vloeren en ammoniak reducerende maatregelen. LTO Kalverhouderij heeft het afgelopen ...
Nieuws

‘Nederlandse boomkwekers de dupe van Britse regelzucht’

woensdag 13 juni 2018 – ‘Nu al zie je een toenemende neiging in het Verenigd Koninkrijk om regels op te stellen voor boomkwekerijproducten. De Britten zien Brexit als een uitgelezen ...
Kort nieuws

Besluit ingrepen bij pluimvee

dinsdag 12 juni 2018 – De vakgroep LTO/NOP vindt het teleurstellend dat minister Schouten (LNV) toch vasthoudt aan het verbod op snavelbehandeling voor leghennen en had liever gezien dat dit aan de markt was overgelaten. ...
Nieuws

ABU: Arbeidsmigranten grote toegevoegde waarde

maandag 11 juni 2018 – De toegevoegde economische waarde van arbeidsmigranten uit midden- en Oost-Europa is groot, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Dat blijkt uit ...
Naar boven