Principeakkoord cao Productiegerichte Dierhouderij

LTO Nederland heeft samen met de POV, COBK, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen een principeakkoord over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij bereikt.  Deze cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 (36 maanden) en geldt voor de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en voor de fokkers, kuikenbroeders en exporteurs van broedeieren en eendagskuikens. Het principeakkoord wordt voorgelegd aan de achterbannen. Wanneer deze instemmen, naar verwachting voor het eind van het jaar, is er een nieuwe cao die vervolgens voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van SZW.

 

Wim van den Boomen, portefeuillehouder werkgeverschap en economisch beleid reageert tevreden, ‘Het is een evenwichtig pakket van afspraken geworden die gericht zijn op het versterken van de toekomst van bedrijven in de sector, waarin we ook oog hebben voor het begeleiden van het verder ontwikkelen van goed ondernemerschap bij onze ondernemers. Dit zou ook aansluiten bij de afspraken over duurzame inzetbaarheid en versterkt ons om deze medewerkers te behouden voor de sector.’ Een langlopende cao zal rust brengen op de arbeidsmarkt en de bedrijven en door de aanpassing van de startschaal heeft de sector meer mogelijkheden om de instroom van nieuwe werknemers te bevorderen.

 

Meer informatie

Klik hier voor het gemeenschappelijke persbericht en meer informatie over het principeakkoord en klik hier voor de inhoud van het principeakkoord cao.

07 december 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven