‘Van Dam, onderzoek extra mogelijkheden financiële ondersteuning pluimveehouders’

Dat is de oproep van Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland in een brandbrief gericht aan staatssecretaris Martijn van Dam. Deze brandbrief wordt ondersteund door vele sectorpartijen en meerdere provincies en gemeenten.

 

Duurzame lange termijn oplossing noodzakelijk

Veel individuele bedrijven dreigen de dupe te worden door de fipronil-crisis. De gevolgen voor de bedrijven zijn enorm. Naast de sociale en emotionele schade voor de gezinnen zijn er grote economische consequenties. De door deze crisis getroffen bedrijven gaan gebukt onder enorm hoge kosten en dreigen failliet te gaan indien zij geen financiële ondersteuning krijgen. ‘Het is belangrijk dat de getroffen bedrijven niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor een duurzame toekomst geholpen kunnen worden,’ stelt Hubers.

 

‘Garantstelling, overbruggingskredieten, borgstellingsfonds, uitstel van betalingen en werktijdenverkorting zijn maatregelen die nu de continuïteit van de bedrijven kunnen waarborgen, maar bieden geen duurzame oplossing voor de lange termijn,’ aldus Hubers. Martijn van Dam wordt daarom dringend verzocht de mogelijkheden voor verdergaande financiële ondersteuning te onderzoeken. Hierbij denkende aan een calamiteiten- of compensatiefonds, imago- en afzetbevordering en (EU)-fondsen.

 

23 augustus 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven