Ook boeren en tuinders in de bres voor bijen

Nederlandse boeren en tuinders delen het belang dat Greenpeace hecht aan een goede bijenstand in Europa. Greenpeace roept Nederlandse supermarkten via een publieksactie op om consequent te kiezen voor groenten, fruit en voedingsmiddelen die met oog voor biodiversiteit en natuur geproduceerd worden zodat het aantal bijen weer kan toenemen. “Greenpeace wil minder gewasbeschermingsmiddelen en meer transparantie van supermarkten en producenten. LTO Nederland streeft daar ook naar”, reageert Joris Baecke, akkerbouwer in Nieuw-Namen (Zeeland) en portefeuillehouder Plantgezondheid. “LTO Nederland en Greenpeace hebben een gemeenschappelijk doel. Alleen over de weg naar dat doel toe, verschillen we van mening.”
 
Het onderzoek van Greenpeace zet supermarkten in een negatief daglicht, waarbij met name Aldi en Superunie (met o.a. Dirk van den Broek aan boord) niet goed uit de vergelijking komen. “Bij de ranking van Greenpeace zet ik grote vraagtekens”, aldus Baecke. “Nederlands voedsel voldoet aan hoge standaarden. Wat ons betreft verdient geen enkele Nederlandse supermarkt de rode kaart.” Greenpeace concludeert volgens Baecke terecht dat telers die voorop lopen in duurzaamheid hiervoor beloond moeten worden. “We verkennen die mogelijkheden. Maar het begint allemaal bij transparantie naar de consument.” Baecke zet vraagtekens bij de zwarte lijst van gewasbeschermingsmiddelen die Greenpeace hanteert. “Zo’n lijst suggereert een direct verband tussen een individueel middel en duurzaamheid. Het bewijs voor dat verband ontbreekt echter. Het gaat bij duurzaamheid juist om de balans tussen mechanische methoden, biologische middelen en chemische gewasbescherming.”
 
De Nederlandse land- en tuinbouw heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in het verder verduurzamen van de teelt van voedsel. Baecke: “Alle telers doen tegenwoordig aan geïntegreerde gewasbescherming. Hierbij wordt de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt dankzij het gebruik van alternatieven zoals mechanische onkruidbestrijding (schoffels, eggen) en biologische middelen.” Verder wijst Baecke op recente berichten dat het met de bij weer wat beter gaat. “Meer honingbijen hebben de afgelopen winter overleefd. En groente en fruit uit Nederland bevat bijzonder weinig resten van gewasbeschermingsresiduen, in vergelijking met producten uit andere landen. Allemaal bevestigingen dat we op de goede weg zijn. Maar het kan nog beter. Met de uitvoering van ons actieplan ‘Schoner, Groener, Beter’ (uit 2014) investeert LTO Nederland, samen met haar leden, in verdere terugdringing van de milieubelasting.”
 

02 juni 2016

BRON:
Naar boven