Vergroot het bouwblok

Laatst zag ik op een erf hoe dicht de stallen op elkaar stonden. Ik dacht: als hier brand uitbreekt, dan wordt het een hele kluif voor de brandweer. Maar het planologisch beleid kiest voor de bouwblokbenadering en zegt dat de boer alles binnen een bouwblok van 1,5 hectare moet houden.

Ook in de stal zijn de gevolgen van het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid voelbaar. We maken tijdbommen: luchtdicht afgesloten stallen, luchtwassers met aangezogen lucht, luchtwassers op mestputten vol methaan. Eén vonkje... Als je je zorgen maakt over dieren, stop dan met keuzes gebaseerd op one-issuebeleid. Maak het bouwblok gewoon groter.

Ik weet nog hoe vroeger tussen de stallen de vogels en insecten vrij spel hadden in poelen en struiken. Biodiversiteit is het grootst waar verwevenheid van functies is. Maar het planologisch beleid zegt: doe alles maar dicht op elkaar op 1,5 hectare. En de biodiversiteit op het erf verdwijnt.

Ook kijk ik naar de glastuinders die ooit hoorden dat er dankzij concentratiegebieden een einde zou komen aan solitair glas in het landschap. Uiteindelijk deden slechts vijf gemeentes dat, waardoor overige glastuinders zich al 25 jaar niet kunnen ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor pluimveehouders die graag uitbreiding willen om hun kippen meer ruimte te geven. Planologisch beleid maakt het haast onmogelijk en stalderen onbetaalbaar.

Het huidige ruimtelijk ontwikkelingsbeleid met zijn bouwblokkenbenadering is slecht voor biodiversiteit, dierenwelzijn, omgeving, veiligheid en meer. Hoe ga je naar maatwerk in plaats van één generieke beleidsregel voor elke situatie in de provincie? Hoe kun je planologie moderner maken? Dat moet toch kunnen.

Hans Huijbers
bestuurslid LTO Nederland

16 februari 2019

BRON:
Hans Huijbers
Naar boven