Hoe bereken je schade van grondwateronttrekking

In heel Nederland worden leden van LTO geconfronteerd met de vraag hoe bereken je nu zo objectief mogelijk de schade als gevolg van grondwateronttrekking? En in welke mate zijn boeren daar op aanspreekbaar? Daarom liet LTO Nederland een onderzoek doen door Professor Cees van den Akker.

“In de LTO nota van december 2016 getiteld “Analyse van de stationaire grondwaterstroming naar permanente putten in vrij afwaterende gebieden” is op analytische wijze een vergelijking afgeleid voor radiaal symmetrische stroming naar een put waaruit grondwater wordt onttrokken. In werkelijkheid is er door lokale- en regionale verschillen in bodemopbouw en drainagesysteem, geen sprake van radiaal symmetrie”, schrijft Van den Akker. “Met deze nieuwe nota is beschreven hoe de vergelijking uit de LTO nota kan worden omgewerkt naar een vergelijking die gebruikt kan worden in een numeriek regionaal grondwatermodel. Het resultaat is een partiële tweede orde differentiaal vergelijking voor stationaire grondwater stroming.”

06 juni 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven