Melkgeitenketen presenteert visie

De melkgeitenketen heeft een visie op de toekomst van de sector gepubliceerd. ‘Gezond vertrouwen en vertrouwd gezond’ is de titel.

De geitenketen heeft onstuimige ontwikkeling doorgemaakt. In zo’n 30jaar is de keten tot ontwikkeling gekomen, gegroeid en heeft ze grote uitdagingen gekend. Uitdagingen zowel in markt en maatschappij, waarbij de nasleep van Q-koorts een belangrijke rol speelde. Ontwikkeling van de geitenketen vraagt om een heldere visie op de toekomst. Een visie die richting geeft aan de ketenontwikkeling in de komende tien jaar. Acht betrokken spelers uit de geitenketen (vier melkgeitenhouders, vier inzamelaars-verwerkers) hebben op verzoek van het Platform Melkgeitenhouderij een visie voor de geitenketen opgesteld. 

Lees verder http://platformmelkgeitenhouderij.nl/wp-content/uploads/2018/03/20171220-Ketenvisie-geit-website.pdf

 

16 april 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven