Beter belonen van waarde

“Dat wat waarde heeft, moet beloond worden. Vanuit de keten en de omgeving

Op dit moment is er geen eerlijk verdienmodel dat de geleverde waarde voldoende beloond. Voor een nieuwe waardering in 2030 moet de bestaande beloning wezenlijk veranderen

Uitgangspunten voor gewenste beloning in 2030:

De basis blijft de ondernemer

Beloning begint in de keten

Beloon met aandacht voor balans en waarden op het bedrijf

Zorg voor langjarige beloning groen-blauwe diensten

Investeer in lokale belonings systemen

Bouw langjarig perspectief

Bied ruimte voor nieuw ondernemerschap

Beloon ook transitie

Onze inzet

LTO zet zich in voor een eerlijke beloning van gerealiseerde waarde op een melkveebedrijf door o.a.:

Agenderen van structurele en gebalanceerde beloning op alle waarden

Vergroten van ketenbeloning voor duurzaamheids-waarden

Structurele uitrol gebiedsbeloning voor lokale waarden

Langjarige vergoeding voor groen- blauwe diensten

Verder uitwerken en doorontwikkelen van (bestaande) betrouwbare en eenduidige meetsystematieken

Herziening GLB die zich meer richt op bijdragen aan de zes waarden

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"

Hoe gaan we onze ambitie realiseren? 

Werken aan waarde

Voor een gewaardeerde melkveehouderij werkt elke melkveehouder op zijn bedrijf aan zes praktische
waarden. Iedere melkveehouder doet dit op een manier die past bij de eigen persoonlijke kracht én bij de opgaven in het gebied.

Een ondernemers- en gebiedsgerichte aanpak

Ontwikkeling naar een nieuwe waardering van de melkveehouderij ontstaat vanuit een intrinsieke
motivatie van de melkveehouder. 
Zet de melkveehouder daarom zelf aan het stuur. Wat kan hij doen voor de opgaven van het gebied?

Borgen van randvoorwaarden voor de melkveehouderij

Ontwikkeling van waarde op de melkveebedrijven start met helder zicht op ruimte voor ontwikkeling.
Die ruimte voor ontwikkeling hangt af van vier cruciale randvoorwaarden. LTO Melkveehouderij zet zich in voor de borging van deze vier randvoorwaarden.