Vollegrondsgroenten

De vollegrondsgroentesector legt zich toe op het telen van groenten en fruit in de open grond, zoals prei, sla, kool, asperges en aardbeien. Telers spannen zich in voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mineralen.

De sector bestaat voor een groot deel uit gespecialiseerde bedrijven. Een deel van de productie vindt plaats op akkerbouwbedrijven. Belangrijke teeltgebieden zijn Noord-Brabant, Limburg, Noord- en Zuid-Holland en Flevoland.

Het grootste deel van de producten wordt geëxporteerd, vooral binnen de Europese Unie. De internationale concurrentiepositie van Nederlandse telers staat onder druk als gevolg van scherpe normen voor gewasbescherming en mineralen enerzijds en hoge lasten op grond en arbeid anderzijds.

De vakgroep spant zich in om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarnaast zijn klimaatverandering, (onvoorziene) marktontwikkelingen en faunabeleid belangrijke onderwerpen. Tot slot zet de vakgroep zich in voor meer collectief onderzoek.

Vollegrondsgroenteteelt in Nederland
De vollegrondsgroentesector legt zich toe op de teelt van groenten en fruit zoals prei, asperges, diverse kool- en slasoorten en zacht fruit zoals aardbeien. Deze staan in de volle grond en worden niet beschermd door bijvoorbeeld kassen. Vollegrondsgroenteteelt vindt voor het grootste deel plaats op gespecialiseerde bedrijven en voor een klein deel op akkerbouwbedrijven. Belangrijke teeltgebieden zijn Noord-Brabant, Limburg, Noord- en Zuid-Holland en Flevoland.

De sector is sterk internationaal georiënteerd en exporteert een aanzienlijk deel van haar producten, voor het merendeel binnen de Europese Unie. De internationale concurrentiepositie staat echter onder druk. Nederland kent strenge normen als het gaat om gewasbescherming en mineralenbeleid. Daarnaast nemen de kosten voor grond en de lasten op arbeid meer toe dan in sommige andere concurrerende landen. Tegelijkertijd worden de producteisen van retailers steeds strenger en staan marges onder druk.

Ambities vakgroep Vollegrondsgroente LTO Nederland
De vakgroep Vollegrondsgroenteteelt LTO Nederland behartigt de belangen van telers op landelijk niveau. Zij richt zich hierbij o.a. op het beschikbaar houden van voldoende gewasbeschermingsmiddelen en een mineralenbeleid dat bijdraagt aan een betere bodemvruchtbaarheid. Daarnaast maakt zij zich hard voor een goed sociaal-economisch beleid dat bijdraagt aan voldoende beschikbare en betaalbare arbeid. Andere belangrijke thema’s waar de vakgroep zich mee bezig houdt zijn klimaatverandering en de bijdrage die de sector aan dit vraagstuk kan leveren, (onvoorziene) marktontwikkelingen zoals EHEC en de Russische boycot en faunabeleid.

Tevens wil de vakgroep een verbindende factor zijn voor telers. Zij zet in op collectief onderzoek naar verbetering van bodemvruchtbaarheid en innovaties die de concurrentiepositie van de Nederlandse vollegrondsgroentetelers verbetert.

Nieuws uit deze Sector

Abonneer op deze vakgroep vis RSS

Feiten

26.317 hectare areaal (2017)

2.903 bedrijven (2017)

9 hectare gemiddelde bedrijfsgrootte (2017)

4.187 betaalde en onbetaalde arbeidsjaareenheden (2017)

Wie is wie

Niels Zuurbier

Vakgroep Vollegrondsgroente Voorzitter

Antonio van Beek

Vakgroep Vollegrondsgroente Lid

John Stemkes

Vakgroep Vollegrondsgroente Lid

Robert van Meer

Vakgroep Vollegrondsgroente Lid

Thijs Cuijpers

Directeur Beleid

Thema Coördinator Plantaardige Sectoren