Edelpelsdieren

Na China en Denemarken produceert de Nederlandse nertsenhouderij de meeste pelzen ter wereld. Dankzij investeringen vanuit de sector en wetgeving loopt de sector voorop op het gebied van fokkerij, diergezondheid en dierenwelzijn.

Desondanks heeft het Nederlandse parlement besloten tot een verbod op de pelsdierhouderij in Nederland met ingang van 2024. LTO Nederland heeft zich hier tot op het laatst tegen verzet, maar uiteindelijk heeft ook de rechter ingestemd.

LTO Nederland is van mening dat er een ordentelijke en redelijke vergoeding moet komen voor nertsenhouders. Zij worden geraakt door een politiek besluit en draaien nu op voor de kosten ervan. Het huidige Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten komt hier onvoldoende in tegemoet.

Pelsdierhouderij in Nederland
Al meer dan honderd jaar worden in Nederland nertsen gehouden voor de pelzen. In de loop van de jaren is deze sector uitgegroeid en geprofessionaliseerd. Dat is niet zonder succes gebleven: na China en Denemarken produceert de Nederlandse nertsenhouderij de meeste pelzen ter wereld. Nederlandse nertsenhouders lopen wereldwijd voorop op het gebied van fokkerij, diergezondheid en dierenwelzijn, mede dankzij bovenwettelijke investeringen vanuit de sector.

Desondanks is besloten tot een verbod op de pelsdierhouderij in Nederland. Sinds 2013 geldt er regulering op de sector, met uiteindelijk een verbod op het houden van pelsdieren met ingang van 2024. Dit is een dramatische situatie voor de nertsenhouders, veelal familie- en gezinsbedrijven. Zij moeten hierdoor hun bedrijf stoppen en op zoek naar alternatieven. Die alternatieven zijn slechts beperkt beschikbaar.

Ambities vakgroep Pelsdierhouderij LTO Nederland
De vakgroep Pelsdierhouderij van LTO Nederland werkt samen met de Nederlandse Federatie Edelpelsdieren (NFE) aan de belangenbehartiging voor Nederlandse nertsenhouders. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 96% van de sector. Zij hebben zich tot het laatst toe met alle wettelijke middelen verzet tegen het wetsvoorstel om het houden van nertsen te verbieden. De vraag of deze sector in Nederland mag bestaan en produceren, vraagt om een serieuze en brede afweging op basis van objectieve informatie. Helaas hebben Tweede en Eerste Kamer anders besloten en is het verbod met ingang van 2024 een feit.

LTO Nederland is van mening dat er een ordentelijke en redelijke vergoeding moet komen voor nertsenhouders. Zij worden geraakt door een politiek besluit en draaien nu eenzijdig op voor de kosten ervan. Het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten komt hier onvoldoende in tegemoet. De vakgroep spant zich samen met de NFE in voor meer erkenning voor de situatie waarin de nertsenhouders zich nu bevinden en een regeling die recht doet aan deze situatie.

Nieuws uit deze Sector

Abonneer op deze vakgroep

Wie is wie

Martijn Pijnenburg

Vakgroep Edelpelsdierhouderij Voorzitter

Jos Peerlings

Sectorspecialist Edelpelsdierhouderij

Sectorspecialist Konijnenhouderij

Mark Heijmans

Thema Coördinator Dierlijke Sectoren