Integriteit

Bij bestuurlijke organisaties staat integriteit en integer handelen van bestuur en werkorganisatie centraal. De portefeuille Integriteit zet zich daar, samen met de Werkgroep Integriteit, voor in. Door proactief met elkaar het gesprek aan te gaan blijft de hele organisatie hieraan werken.

Een belangrijk onderdeel is het reflecteren op het eigen (integer) handelen, zowel ‘in functie’ als thuis op het bedrijf, de gevolgen daarvan voor de sector en voor LTO Nederland, en de mogelijke dilemma’s waar men mee geconfronteerd kan worden.

Door vragen rondom integer handelen bespreekbaar te maken wordt aan medewerkers en bestuurders handvatten geboden om hun integriteit te borgen. De normen en waarden van LTO Nederland staan hierbij centraal.

Nieuws uit deze portefeuille

Abonneer op deze portefeuille via RSS

Wie is wie

Jeanette van de Ven

Portefeuille Gezonde Dieren

Portefeuillehouder

Portefeuille Integriteit

Portefeuillehouder