‘Samen door de storm’ – LTO Nederland jaarverslag 2020

Het afgelopen jaar heeft LTO Nederland zich op verschillende thema’s, dossiers en onderwerpen in het belang van haar leden ingezet. Zo hebben we ons volop ingezet om een werkbaar Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming te krijgen waardoor we ook in 2030 koploper blijven in het telen van gezonde en veilige voedsel- en sierteeltproducten. Daarnaast leverden we inbreng voor verschillende debatten, rondetafelgesprekken en wetsvoorstellen, zoals bijvoorbeeld voor de Stikstofwet. Ook waren we nauw betrokken bij de ontwikkeling van sociaaleconomisch beleid zoals de uitwerking van het pensioenstelsel.

In de artikelen op deze pagina leest u enkele resultaten die we het afgelopen jaar samen met de werkgeversorganisaties, collega-belangenbehartigers uit de land- en tuinbouw en vele en andere partijen hebben bereikt. Onderstaande tijdlijn geeft enkele high- en lowlights van dit jaar weer. Tip: u kunt de tijdlijn aanklikken voor het gerelateerde nieuwsbericht per onderwerp.