Subsidie voor advies gevolgen Brexit

Boeren en tuinders die zelf rechtstreeks zaken doen met het Verenigd Koninkrijk doen er verstandig aan de gevolgen van Brexit op tijd in beeld te brengen. Met de zogenoemde Brexit-voucher komen zij in aanmerking voor subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit.

Met de voucher krijgen ondernemers een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 (ex btw). De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher per mkb-onderneming, groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt. Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 3.950.000. Dit budget geldt voor de Brexit-vouchers en de coachings-, missie- en kennisvouchers van de regeling Starters International Business. Een voucher is 6 maanden geldig en is niet overdraagbaar. De adviseur verzilvert de kennisvoucher bij RVO.nl, de ondernemer betaalt zelf het bedrag resterende boven de € 2.500 en de btw.

Voorlichting
VNO-NCW, MKB-Nederland, ING, Rabobank, ABN-AMRO en de Rijksoverheid organiseren over dit thema in mei en juni regionale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden ondernemers bijgepraat over de laatste stand van zaken door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, VNO-NCW en MKB-Nederland en bijvoorbeeld Europarlementariërs uit hun regio. Aansluitend vindt een gesprek plaats met experts van de banken, de douane, evofenedex en tal van anderen.

Lees verder over de Brexit en de gevolgen voor Nederlandse ondernemers:
www.hulpbijbrexit.nl of www.brexitloket.nl  

13 april 2018

BRON:
Naar boven