Project ‘Bewust natuurlijk Luxe’ werkt aan meer natuurlijke geboorten bij vleesvee

Nederlandse vleesveehouders van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont werken in het project ‘Bewust natuurlijk Luxe’ aan een verhoging van het aantal natuurlijke geboorten bij deze rassen. Dat doen ze onder meer door te selecteren op koeien met extra brede bekkens. In het project kunnen veehouders de zogeheten ‘binnenmaat’ van het bekken van de koeien laten meten.
 
Het project vloeit voort uit het rapport ‘Naar meer natuurlijke geboorten’ dat eind 2014 werd overhandigd aan staatssecretaris Dijksma. Dit rapport is opgesteld door LTO Nederland, het Belgisch Witblauw stamboek en het stamboek Verbeterd Roodbont. Het rapport heeft er voor gezorgd dat de Nederlandse vleesveesector tot 2018 de tijd krijgt om aan meer natuurlijke geboorten te werken en het aantal keizersneden te laten dalen. In 2018 beoordeelt Dijksma of de inspanningen voldoende zijn. Hiermee hebben de stamboeken en LTO Nederland een mogelijk fokkerij- en houderijverbod voor deze vleesrassen voorlopig afgewend. De uiteindelijke ambitie: het verviervoudigen van het percentage natuurlijke geboorten in de komende tien tot vijftien jaar. Voor Belgisch Witblauw is het streven zestig procent natuurlijk afkalven in 2030 (nu vijftien procent) en voor het Verbeterd Roodbont is het streven vijftig procent natuurlijk afkalven in 2035 (nu elf procent).

Nieuwsbrief
Behalve via fokkerij moeten ook managementmaatregelen (zoals voeding) en kennisuitwisseling leiden tot minder geboorteproblemen. ‘Bewust natuurlijk Luxe’ heeft een nieuwsbrief uitgebracht over de actuele ontwikkelingen rond het project. Lees hier de nieuwsbrief. En zaterdag 31 oktober vindt een speciale kennisdag over het project plaats voor houders van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont.
 

18 september 2015

BRON:
Johan Boonen
Naar boven