LTO wil toetsingskader voor verantwoorde groei melkgeitenhouderij

LTO Melkgeitenhouderij gaat samen met dierwelzijn-, milieu- en volksgezondheidsorganisaties en ketenpartijen onderzoeken op welke wijze geitenhouders in de toekomst hun bedrijf kunnen ontwikkelen zonder dat het maatschappelijk draagvlak in het geding is. Op dit moment geldt in 8 provincies een bouwstop voor geitenhouders.

LTO Melkgeitenhouderij wil de groei van de melkgeitenbedrijven op verantwoorde wijze laten plaatsvinden met behoud van maatschappelijk draagvlak. Daarom start de sector een gezamenlijk traject met ketenpartijen en maatschappelijke belangenorganisaties op gebieden als dierwelzijn, milieu en volksgezondheid. Jos Tolboom, voorzitter van LTO Melkgeitenhouderij: “Verantwoorde groei staat in 2019 hoog op de agenda van onze vakgroep. De bouwstops maken wel duidelijk dat ongecontroleerde en ongeremde groei niet gewenst is. Er zijn randvoorwaarden en grenzen aan groei. Welke dat zijn, gaan we in gezamenlijkheid opstellen in een nieuw toetsingskader. We kijken immers graag vooruit, over het einde van de bouwstop heen.”

Snelgroeiende sector
De geitenhouderij is een snelgroeiende sector in Nederland. Dit vanwege de aantrekkende vraag naar geitenzuivel. De consumptie van geitenmelkproducten neemt in zowel Noordwest-Europa als daar buiten rap toe. Geitenzuivel is doorgaans minder vet dan bijvoorbeeld koemelk. Tolboom: “De melkgeitenhouders voelen zich verantwoordelijk en nemen nu zelf het initiatief om duidelijkheid te scheppen en mogelijke weerstand weg te nemen.”

In de uitzending van Goedemorgen Nederland op NPO 1 op dinsdag 15 januari licht Jos Tolboom ontwikkelingen in de melkgeitenhouderij toe en de wijze waarop de sector met behoud van maatschappelijk draagvlak in de toekomst wil blijven groeien. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Meer informatie:

Esther de Snoo
Communicatie & Woordvoering
LTO Nederland
06 53728351
edsnoo@lto.nl

 

15 januari 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven