Miljoen euro voor campagne veilig werken in de land- en tuinbouw

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt een miljoen vrij voor een campagne voor veilig en gezond werken in de land- en tuinbouw. Het voorstel, dat de ChristenUnie bij de begrotingsbehandeling van SZW indiende, is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. LTO Nederland is verheugd over het nieuws.

Eppo Bruins, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, constateert dat veel werkenden in de sector geen goede toegang hebben tot arbeidsgerelateerde zorg. Daarom is het nodig om meer in te zetten op preventie, bewustwording, arbeidsgerelateerde zorg en duurzame inzetbaarheid. Brancheorganisatie Stigas kan hier een belangrijke rol in spelen, aangezien zij al zeer actief zijn op dit thema en een groot bereik hebben binnen de sector.

Wim van den Boomen, bestuurder bij LTO Nederland en tevens werkgeversvoorzitter Stigas, merkt dat de sector op dit moment volop bezig is met het thema duurzaam ondernemen, ook wel circulaire landbouw genoemd. Veilig, gezond en duurzaam werken hoort daar wat hem betreft onverkort bij. ‘Veel zelfstandige ondernemers en meewerkende gezinsleden staan onder grote druk door alle ontwikkelingen om hen heen, waardoor hun veiligheid en gezondheid vaak het kind van de rekening worden. We kunnen en moeten hier onze verantwoordelijkheid nemen.’

Henk Onstwedder, FNV en werknemersvoorzitter Stigas, ziet dat veel werkenden in onze sector niet onder een regulier dienstverband werkzaam zijn en vaak tussen wal en schip vallen. ‘Zo ontbreekt voor deze werkenden vaak goede voorlichting over de risico’s in het werk, bijvoorbeeld bij het werken met machines of met gevaarlijke stoffen. Ook zien wij dat een grote groep werkenden niet de weg vindt naar een bedrijfsarts met klachten die met het werk verband houden. Het extra geld maakt het mogelijk om ook hier als sector verantwoordelijkheid voor te nemen.’

07 december 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven