Registreer maatregelen energiebesparing voor 1 juli

Verbruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan ben je verplicht om je voor 1 juli a.s. te registreren bij een e-loket van de overheid en aan te geven welke maatregelen jij neemt om energie te besparen. Deze afspraak komt voort uit het Energieakkoord en is recentelijk aangescherpt. Deze informatie helpt je op weg, zodat je op tijd weet wat je moet doen!

Lijst Erkende maatregelen agrarische sector

Vanaf 1 juli 2017 is er een zogenaamde Erkende Maatregelenlijst Agrarisch. Dit is een lijst met maatregelen die je kunt nemen om energie te besparen. De Erkende Maatregelenlijst is een soort checklist en het is niet verplicht om ‘m te gebruiken. Maar het voordeel is dat als je de lijst invult, je voldoet aan de voorwaarden van de wettelijke verplichting voor energiebesparing. Als je de lijst niet gebruikt, dien je dus alternatieve maatregelen te nemen. In maart 2019 is een geactualiseerde lijst van deze maatregelen beschikbaar gekomen.

Vanaf 2019: Informatieplicht

Vanaf 2019 geldt er ook een informatieplicht. Dit houdt in dat je - als je bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruikt - vóór 1 juli 2019 bij het bevoegd gezag (de regionale uitvoeringsdiensten) moet hebben gemeld welke maatregelen je hebt genomen om energie te besparen. De overheid heeft  een e-loket waarmee je jouw bedrijf kunt registreren. Inloggen gaat met e-herkenning. Je moet daarbij aangeven welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

Toezicht en handhaving

Op het moment dat je kunt laten zien dat je de erkende maatregelen hebt toegepast voldoe je aan de energiebesparingsverplichting. Het bevoegd gezag zal eerst beginnen met het stimuleren om de maatregelen te nemen. Mocht je als organisatie hier uiteindelijk niet aan voldoen dan kan een dwangsom volgen.

Hoe werkt de informatieplicht?

Vóór 1 juli 2019 informeer je de overheid welke energiebesparende maatrelen zijn genomen. Er zijn drie mogelijkheden: 

  • Het uitgangspunt is de Lijst Erkende Maatregelen (EML). Daarop kruis je aan welke de van toepassing zijnde erkende maatregelen zijn genomen
  • Is in plaats van een erkende maatregel een alternatieve maatregel genomen, dan moet die net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel
  • Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelenlijst beschikbaar is, geven alle genomen maatregelen op die een terugverdientijd van 5 jaar of minder kennen.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van RVO. Bel voor vragen met RVO 088 042 42 42, keuzeoptie 1

 

 

 

20 maart 2019

BRON:
LTO
Naar boven