Ministerie verhoogt destructietarieven

Veehouders betalen in Nederland een door de minister van LNV vastgesteld tarief voor het laten ophalen en verwerken van kadavers en dierlijk restmateriaal. Rendac komt elk jaar met een voorstel voor de tarieven. Dit voorstel wordt met het ministerie van LNV en de sector besproken. Rendac heeft voor 2019 een tariefsverhoging van 23,8% voorgesteld. LTO Nederland, POV, NVP en NMV vinden deze tariefsverhoging onacceptabel. De tarieven worden al jaren stelselmatig verhoogd, nu met een percentage dat niet meer als reëel kan worden gezien.

De aanleiding voor deze tariefsverhoging is dat de resultaten van Rendac met betrekking tot de destructieactiviteiten over 2017 een fors verlies laten zien. Dit verlies wordt verrekend met de nieuwe tarieven. De verwachting is dat ook over 2018 een fors verlies zal worden geleden.

LTO, POV, NVP en NMV zijn tot de conclusie gekomen dat zulke extreme tariefstijgingen naar de leden niet meer zijn uit te leggen. De organisaties wijzen deze verhoging af en nemen hiervoor op geen enkele manier verantwoordelijkheid. Dit is besproken met het ministerie van LNV, dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van de tarieven.

Verantwoordelijkheid overheid
Er is bij het ministerie van LNV op aangedrongen om een deel van de kosten voor rekening van de overheid te laten zijn. De verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de overheid bij de zorgvuldige verwerking van kadavers is immers in het belang van de volksgezondheid.
Tot onze spijt heeft het ministerie onlangs besloten geen verantwoordelijkheid voor een deel van de kosten op zich te nemen.

Probleem niet vooruitschuiven
Aangezien de tarieven voor 2019 toch vastgesteld moesten worden, hebben de belangenbehartigers van de diverse sectoren aangegeven dat de verrekening van het tekort uit 2017 over één jaar moet plaatsvinden, in plaats de tekorten uit dat jaar over een langere periode te spreiden en het probleem daarmee verder vooruit te schuiven. De kosten moeten zo dicht mogelijk bij de periode waarin ze zijn ontstaan blijven. De tarieven voor 2019 zijn dus, ondanks de inspanningen van de belangenbehartigers, aanzienlijk hoger.

Wij zijn zeer teleurgesteld en blijven de tarieven afkeuren. We blijven wel in gesprek met het ministerie van LNV en Rendac om voor de toekomst tot een beter bestendig en betaalbaar destructiestelsel te komen. Tijdens het bestuurlijk overleg zijn daarvoor al een aantal nieuwe afspraken gemaakt. Zo zullen we als dierlijke sector meer inzicht en inspraak krijgen in de controle- en informatieprotocollen.

Meer informatie over de destructietarieven via: https://www.rendac.nl/faq/kadavertarieven/

22 februari 2019

BRON:
LTO
Naar boven