Stimulans GroenPact: partners investeren jaarlijks €600.000

GroenPact, het samenwerkingsverband voor groen onderwijs, gaat nieuwe fase in. De plannen zijn vandaag gepresenteerd door minister Schouten op de GroenPact Manifestatie in Fort Voordorp, Groenekan. De meer dan 40 partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid zetten in op inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs, de doorwerking van kennis in de praktijk en de veranderende arbeidsmarkt. Ze stellen jaarlijks €600.000 voor het platform beschikbaar.


Minister Carola Schouten: “De jongeren en studenten uit het groene onderwijs zijn de mensen die bepalen hoe de natuur, groen en ander plekken er in de toekomst uit gaan zien, hoe voedsel geproduceerd gaat worden. En niet alleen hoe we hiermee omgaan, maar ook hoe je dat laat aansluiten op maatschappelijke thema’s.”

Arbeidsmarkt
LTO Nederland is als partner intensief betrokken bij GroenPact. Cees Ruhé, portefeuillehouder Innovatie & Onderwijs, licht het belang van de samenwerking toe: “De behoefte aan goede werknemers is groot. Er is nu al sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Het is daarom essentieel dat het onderwijs en het bedrijfsleven gezamenlijk optrekken. Alleen zo kan er aan de behoefte worden voldaan.”


Doorstroming
De doorstroming in het groene onderwijs is een van aandachtspunten van GroenPact. Veel leerlingen willen wel verder in het groene onderwijs, maar weten niet precies wat de mogelijkheden zijn. “Samenwerking binnen het onderwijs is daarom ontzettend belangrijk. Het is zonde als  gemotiveerde leerlingen op bijvoorbeeld het vmbo geen geschikt groen onderwijs vinden op mbo-niveau. Er is nu nog te veel uitstroom,” vindt Ruhé.

Maatschappelijke opgaven
De vernieuwde aanpak van GroenPact focust zich meer op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector?
Dat sluit aan bij de ambities van LTO Nederland. “De sector kan een positieve bijdrage leveren aan de verschillende uitdagingen waar we als maatschappij voor staan,” aldus Ruhé. “Dat gebeurt al op heel veel plekken: denk bijvoorbeeld aan het Deltaplan Biodiversiteit en de betrokkenheid van de land- en tuinbouw bij het Klimaatakkoord. Dat zijn langdurige processen. De studenten van nu zijn de ondernemers van de toekomst. Het onderwijs moet hen dus ook echt voorbereiden op die toekomst.”
 
 

 

16 januari 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven