Grote praktijkproef noodzakelijk voor KringloopWijzer

 

 

 

 

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO hebben bij het ministerie van  Economische Zaken aangedrongen op een substantiële pilot om de KringloopWijzer als vrijwillig verantwoordingssysteem in de praktijk te testen. Waarbij de bedrijfseigen resultaten gebruikt kunnen worden i.p.v. wettelijk normen en forfaits.

 

Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de KringloopWijzer, dat de BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee) aangifte moet gaan vervangen. Waar de BEX alleen een berekening maakt van de stikstof en fosfaat productie op een melkveebedrijf, geeft de KringloopWijzer inzicht in alle mineralen kringlopen. Zowel van het dier/voer management als ook de teelt van voedergewassen prestaties. Samen vormen deze de kringloop op een melkveebedrijf. Berekend de BEX op basis van handmatig ingevoerde gegevens, de KringloopWijzer maakt gebruikt van een centrale database bij ZuivelNL die zonder tussenkomst van de melkveehouder automatisch alle gegevens ophaalt uit beschikbare bronbestanden van de zuivel, overheid, veevoerbedrijven en andere dienstverlenende bedrijven. Een enorme verbetering van de huidige situatie.

 

LTO en NZO verwachten van de KringloopWijzer dat het in de toekomst een belangrijk instrument is dat inzicht geeft in de milieuprestaties van de zuivelsector in zijn geheel en individuele bedrijven in het bijzonder. Dit inzicht is noodzakelijk voor de verdere verduurzaming van de zuivelsector. Met name het klimaatvraagstuk zal komende tijd veel van de sector vragen, waarbij een goed functionerende KringloopWijzer essentieel is.

 

Met de introductie van relatief kostbare fosfaatrechten in 2018 komt veel meer druk te staan op de uitkomst van de KringloopWijzer. Daarbij is het terecht dat de overheid aanvullende eisen stelt aan de borging van de invoer van het systeem en de herleidbaarheid van de berekening op een individueel bedrijf. LTO Nederland en NZO willen in 2018 een substantiële pilot op diverse type melkveebedrijven in de diverse regio’s van melkvee Nederland. De uitkomst van deze substantiële pilot moet ook het antwoord geven op de huidige vragen en opmerkingen van de NVWA in relatie tot controle en handhaafbaarheid. Dit is ook verwoord door de ministere van Economische Zaken in de brief.

 

08 september 2017

BRON:
LTO Nederland en NZO
Naar boven